Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Mental hälsa

Sammanfattning: Mental hälsa definieras inte enbart utifrån närvaro/frånvaro av psykiska störningar eller problem utan innefattar alla psykologiska och sociala aspekter som bidrar till individens välmående.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Mental hälsa

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler
Första version: 01 jul 2003.
Senaste ändring: 23 aug 2008.

Vad innebär mental hälsa?

Svar:

Den mentala hälsan är en viktig och integrerad del av vår generella hälsa. Enligt WHO definieras mental hälsa idag inte enbart utifrån närvaro/frånvaro av psykiska störningar eller problem utan innefattar alla psykologiska och sociala aspekter som bidrar till individens välmående. Arbete för mental hälsa bör därför inkludera aspekter såsom:

 • Förebyggande arbete och stödinsatser mot missbruk av psykoaktiva substanser som tobak, alkohol och narkotika.
 • Stöd till interventioner med hälsofrämjande syfte, hälsovård och livskvalitet. Detta gäller särskilt de insatser som syftar att nå utsatta grupper som flyktingar, psykiskt sjuka och andra med kronisk sjukdom som HIV/aids.
 • Integration, av människor med psykisk sjukdom eller psykiska problem, i samhället. Tillgång till lämplig behandling, stödinsatser, utbildning och arbete.
 • Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
  Local help Info
  Google-förmedlad annons
  Slut på annons
  Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
  Go to top of page Till sidans början
  Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

  psy-mental-health Copyright 2003-2017 Web4Health
  Copyright 2003-2017 Web4Health.
  Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
  Annonser (ej från Google):
  medicinsk chef för Web4health
  Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
  Stockholm nära Karlaplan.
  Akuttider finns.