Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Är självhjälp rekommendabelt som alternativmedicin

Sammanfattning: Är självhjälp en lämplig behandling för psykiska sjukdomar? Ja, självhjälp är den vanligaste och därför också den viktigaste behandlingen av psykologiska problem.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Är självhjälp rekommendabelt som alternativmedicin

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Fabio Piccini, läkare och Jungiansk psykoterapeut, chef för "Centrum för Ätstörningar" vid "Malatesta Novello" behandlingshem i Cesena. Privat praktik i Rimini och Chiavari.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 29 aug 2008.

Är självhjälp rekommendatabelt som en alternativmedicin, lämplig vid behandling vid psykisk sjukdom?

Svar:

Självhjälp är troligen den viktigaste typen av vård som finns för människor med problem.

De flesta mentala störningar påverkar människors förmåga att handskas med livets svårigheter. Det har dock visat sig att vissa människor kan bevara sin mentala hälsa bättre, genom att utveckla en förmåga att hantera påfrestningar och stress. Inom psykologin kallar man dessa förmågor för "coping-strategier".

Man har funnit att copingstrategier ofta är kopplade till individuella tidigare livserfarenheter, och det är därför svårt att lära sig nya. Till exempel har aldrig försök att lära människor nya copingstrategier lett till ett minskat antal mentalsjuka i en population.

Det verkar trots detta som om vissa människor kan lära sig att hantera en del av sina problem. Det är då viktigt att de erbjuds hjälp precis efter det att problemet har uppkommit . Ju tidigare desto bättre.

Hjälpen kan till exempel bestå av råd och stöd från människor som har liknande erfarenheter, så kallade "självhjälpsgrupper", med eller utan övervakning av professionell terapeut. Självhjälpsgrupper har visat sig fungera vid svår sorg, ätstörningar, post-traumatiskt stressyndrom, för handikappande och vid många mentala störningar. De ger de drabbade ett känslomässigt stöd, samtidigt som de får tillfälle att lära sig nya copingstrategier.

Att läsa självhjälpsböcker kan också vara användbart i många fall.

Självhjälp är ofta det första valet i behandling av en lätt känslomässig störning. Det erbjuds därför ofta av hjälporganisationer och socialtjänsten, såväl som av hälso- och sjukvården.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

therapy-self-care Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.