Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

När det är dags att träffa en psykoterapeut

Sammanfattning: Är det nödvändigt att jag söker professionell hjälp för mina psykologiska problem? Rådgivning och symptom på när man bör söka hjälp för sina problem.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

När det är dags att träffa en psykoterapeut

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler
Första version: 2003-09-04.
Senaste ändring: 2010-10-15.

Hur vet jag när det är dags att söka professionell psykologisk hjälp?

Svar:

Många människor är fortfarande rädda för att prata om sina psykologiska problem. Trots det känner allt fler ett behov av att tala med någon professionell inom detta område. Ingen information via nätet kan ersätta en sådan personlig konsultation.

Man bör beakta att söka professionell hjälp om ens personliga problem påverkar sociala funktioner i hemmet eller på arbetsplatsen under längre tid än en månad, eller om livskvaliteten i stort påverkas. Om problem blir långvariga tenderar ofta människor att hantera dem på ett dysfunktionellt sätt, till exempel genom att använda mat, alkohol, droger eller övertidsarbete för att minska känslan av frustration. Detta medför ofta en i längden förvärrad problematik.

Man bör söka professionell hjälp om man:

 • känner ständig oro, eller inte finner någon ro
 • inte kan stoppa negativa eller tvångsmässiga tankar och betéenden
 • känner sig maktlös inför återkommande negativa tankar, bilder eller "flash-backs" från tidigare traumatiska händelser
 • känner sig ur balans, är nervös, irriterad eller orolig under en längre period
 • känner sig deprimerad eller ångestfylld under längre tid än två veckor
 • får sömnproblem eller problem att slappna av, på grund av sina tankar
 • märker en förändring av ätvanor, alkoholkonsumtion, bruk av olämpliga droger eller något annat beteende som tillfälligt "förminskar" problemen
 • känner ett behov av att prata med någon om personliga problem
Vart kan man vända sig för att få hjälp?
 • Husläkare eller annan allmänläkare

  Allmänläkare är vanligtvis bekanta med de psykologiska och psykosomatiska aspekterna av patienternas hälsa. Det kan även vara viktigt att utesluta rent fysiologiska faktorer som källan till problemet, samt att kontrollera eventuell medicinering som skulle kunna påverka det psykiska välmåendet. Läkaren gör då en första bedömning av problemet, samt föreslår eventuellt val av behandling. Vid stark oro och depression, eller vid svåra sömnproblem, kan en läkare även skriva ut medicin.

 • psykologer

  När psykologer har avslutat sin grundutbildning specialiserar de allra flesta sig inom någon form av psykoterapi. Kognitiv beteendeterapi, gestaltterapi eller psykodynamisk terapi är exempel på olika psykoterapiinriktningar. Dessa ger en specialutbildning inom mental hälsa med en vetenskaplig bakgrund. Efter avslutad examen får psykologer en legitimation, och blir i vissa fall knutna till landstinget.

  Behandlingen av en psykolog sker alltid i samarbete med patienten. Det går vanligtvis till så att problemet först beskrivs och identifieras. Därefter upprättar psykologen olika möjliga behandlingsalternativ, alla med målet att hitta nya sätt att lära sig handskas med problemet, eller att i bästa fall kunna förändra det. Behandlingen inkluderar ofta träning i att ändra beteenden och attityder, eller att patienten får lära sig nya färdigheter, så som att till exempel lära sig kommunicera bättre, olika problemlösningsmetoder, känslomässig reglering eller lära sig att handskas med stress på ett bättre sätt.

 • Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
  Local help Info
  Google-förmedlad annons
  Slut på annons
  Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
  Go to top of page Till sidans början
  Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska
  Copyright 2003-2017 Web4Health.
  Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
  Annonser (ej från Google):
  medicinsk chef för Web4health
  Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
  Stockholm nära Karlaplan.
  Akuttider finns.