Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Realitetstestning

Sammanfattning: Realitetstestning är en bra metod för att klargöra huruvida oro och ångest verkligen är motiverad.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Realitetstestning

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler
Första version: 04 sep 2003.
Senaste ändring: 24 aug 2008.

Varför och när använder en terapeut en teknik som kallas " verklighetsprövning"? Vad är "reframing"?

Svar:

Många människor med psykologiska problem oroar sig för sin situation. Denna oro leder i sin tur till nya problem såsom sömnsvårigheter och humörsänkningar. Emellertid tenderar vi oftast att undvika att tänka på negativa konsekvenser. Många människor undviker att tänka på framtiden eller på eventuellt kommande obehagliga händelser, allt för att undvika onödig smärta. I stället gör en del människor en hel massa andra saker för att slippa tänka och känna oönskade känslor. En del kanske jobbar överdrivet mycket medan andra använder alkohol, överdrivet matintag eller andra droger för att övervinna och stilla sin oro.

Realitetsprövning är ett sätt att möta alla potentiellt negativa konsekvenser av en obehaglig situation eller ett problem. Föreställ dig det absolut värsta scenariot du kan och uppskatta vad det skulle få för konsekvenser på ditt liv. Skriv ner alla dessa negativa konsekvenser i en lista.

Om du lyckas mentalt omstrukturera situationen så kan du få en annan insikt i ditt problem. "Reframing" är alltså ett sätt att förändra sina referensramar; att ändra det sätt på vilket man uppfattar eller definierar omständigheterna runt sitt problem.

"Reframing" är ett praktiskt hjälpmedel som man använder i kognitiv psykoterapi. Att konfrontera och hitta på alternativa lösningar på ett problem hjälper till att se på problemet med "nya ögon".

Det är inte ovanligt att människors farhågor om eventuella negativa konsekvenser inte alltid är realistiska. När man utreder eventuellt troliga negativa konsekvenser kan man ofta konstatera att saker och ting inte alltid är så farliga som man tror och att det ofta är möjligt att leva med de flesta utfall. Det betyder att det inte är värt att oroa sig för det mera.

"Reframing" hjälper dig att bygga upp en positivare attityd och att ha ett mer konstruktivt förhållningssätt till livet. Det kommer att hjälpa dig att tro mer på din egen förmåga och inspirera dig att hitta mer kreativa lösningar på problemen. Mer info.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

psy-reality-testing Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.