Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annonser: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.

Google Adsense ad
Slut på annonser.

Vilka arbetar inom psykiatrin?

Sammanfattning: Olika yrkesroller inom psykiatrin.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Vilka arbetar inom psykiatrin?

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler, läkare med sju års erfarenhet i psykiatri och psykoterapi.
Första version: 2004-03-16.
Senaste ändring: 2019-08-19.

Vilka arbetar inom psykiatrin?

Svar:

Personer som har tillräckliga kvalifikationer kan få legitimation av socialstyrelsen, vilket är ett bevis på personens kompetens.

Psykiater: En psykiater är en läkare som specialiserat sig på psykiska sjukdomar. En psykiater har i grunden en medicinsk utbildning och därmed också rätt att utfärda recept på medicin till skillnad från exempelvis en psykolog. En psykiater är alltid en legitimerad läkare och har därmed legiitimation från socialstyrelsen, vilket är en garanti för kompetensen. Det är förbjudet att kalla sig för läkare om man inte har sådan legitimation. Benämningen psykiatriker förekommer och är synonym med psykiater.

Psykolog: Psykologer har en grundlig utbildning om hur människor tänker och fungerar. Deras arbetsuppgifter inkluderar testning av patienter, rådgivning och (efter tilläggsutbildning) psykoterapi. Legitimerade psykologer har legitimation av socialstyrelsen, det är förbjudet att kalla sig psykolog utan sådan legitimation.

Psykoterapeut: Psykoterapi är en metod att genom samtal hjälpa patienter med psykiska problem. En psykoterapeut har en grundutbildning som psykolog, psykiater eller socionom, och en tilläggsutbildning i psykoterapi. Legitimerade psykoterapeuter har legitimation av socialstyrelsen, det är förbjudet att kalla sig för psykoterapeut utan sådan legitimaion. Varning för folk som kallar sig samtalsterapeut, rosenterapeut etc. - du har ingen som helst garanti för deras kompetens.

Socionom: En socionom hjälper människor med sociala problem, t.ex. att ordna bostad och se till att barnen inte far illa.

Sjuksköterska: En sjuksköterska leder sjukvårdsteam och ger kvalificerad hjälp.

Mentalskötare: En mentalskötare är specialiserad på vård av patienter med psykiska problem, intagna på sjukhus.

Sjukgymnast: Sjukgymnaster hjälper människor med rörelsesvårigheter genom gymnastik anpassad till deras problem.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

psy-who-is-who Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.