Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Läkemedel mot spelberoende

Sammanfattning: Naltrexone (Revia) är ett läkemedel som kan användas mot spelberoende. Det har visat sig vara effektivt för behandling av spelberoende.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Läkemedel mot spelberoende

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler
Första version: 19 feb 2003.
Senaste ändring: 04 feb 2009.

Finns det läkemedel mot spelberoende? Kan Naltrexone hjälpa?

Svar:

I en medicinisk tidskrift finns en rapport om en studie där man jämförde olika läkemedel mot spelberoende.

Effektivitet av läkemedelsbehandling för sjukligt spelberoende.

Trots att patologiskt spelberoende är en relativt vanlig sjukdom, finns det bara begränsad information om effektiviteten av läkemedelsbehandling av denna sjukdom. Denna studie undersöker vilka läkemedel som kan vara effektiva, vilken dos och tid för att uppnå effekt, och hur man kan förutspå om läkemedel skall hjälpa. Den använda metoden är analys av mediciniska journaler. Femtio vuxna dagpatienter som hade patologiskt spelberoende enligt DSM-IV och behandlades i klinisk praxis bedömdes med avseende på olika läkemedel, läkmedelel i kombination med annan behandling, och effekt av samtidigt given psykoterapi. Alla patienterna fick läkemedel mot spelberoende. För trettionio (78%) hade läkemedlet effekt. Behandlingstiden innan effekt uppstod var 104,9 +/- 85,0 dagar. Av de som fick en adekvat dos naltrexone enbart, blev 91 % bättre, medan de som enbart fick SSRI-medicin blev bättre i 46 % av fallen.

Patienter med fattig social eller yrkesmässig bakgrund hade inte lika stor hjälp av läkemedlen. Dessa resultat tycker på att en majoritet av patologiska spelare blir bättre med läkemedelsbehandling, antingen enbart Nalrexone eller en kombination av Naltrexone och SSRI, vilket förefaller vara allra mest effektivt.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

add-gambling-naltrexone Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.