Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Viktökning och stämningsstabiliserande medicin som litium och SSRI

Sammanfattning: 2002 genomfördes en studie som undersökte förändringar av vikt hos patienter som går på stämningsstabiliserande medicin som litium och SSRI.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Viktökning och stämningsstabiliserande medicin som litium och SSRI

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler
Första version: 19 aug 2003.
Senaste ändring: 04 feb 2009.

Vilken effekt har min stämningsstabiliserande medicin på vikten? Jag är orolig över att gå upp i vikt på grund av att jag äter Valoproat. Några tips?

Svar:

Stämningsstabiliserande medicin som litium, valproat och carbamazepin kan på ett mycket effektivt sätt användas för att behandla återkommande typer av depression och bipolär mani men har även varit användbart vid behandling av andra tillstånd med indikationer på nedsatt impulskontroll. Många som äter denna sorts medicin är dock oroliga för bieffekter, däribland viltökning.

I oktober 2002 genomfördes en studie som syftade till att undersöka förändringar av vikt och body mass index, BMI, bland patienter som får litium, valproat eller en ny stabiliserande medicin som kallas Topiramat. Detta var inte en randomiserad studie men resultaten kan ändå vara intressanta:

214 personer deltog i studien (123 män och 91 kvinnor med en medelålder på 39.4 år). Patienter som stod på lithium eller valproat gick upp 6.3 (9.0) kg medan patienter som fick Topiramat gick ner 1.2 kg. Litium eller valproatbehandlade patienter ökade sin BMI med 2.1 medan patienter behandlade med Topiramat minskade sin BMI med 0.5

Alla patienter lämpar sig inte för behandling med Topiramat men det kan vara idé att se över möjligheten att byta till denna medicin om grava viktökningsproblem uppstår till följd av medicinering.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

bio-moodst-weight Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.