Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Aptitnedsättande medicin vid fetma; viktminskning

Sammanfattning: Fördelar och nackdelar med aptitnedsättande medicin.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Aptitnedsättande medicin vid fetma; viktminskning

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler, läkare med sju års erfarenhet i psykiatri och psykoterapi
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 28 dec 2008.

Vad är effekten av Fentermine/Fenylpropanolamin på aptit och vikt? Vilka är för och nackdelarna med aptitnedsättande medicin?

Svar:

Att använda aptitnedsättande medicin är mycket populärt för att på relativt kort tid minska sin vikt. Dock är det ingen bra lösning i ett längre perspektiv och ger ingen långsiktig viktminskning om medicineringen inte kombineras med en omställning av personens livsvanor.

Många aptitnedsättande medicinerna är mycket lika amfetaminer varför en försiktighet bör iakttas vid bruk för att undvika beroende och missbruk av tabletterna. Mer...

Allt användande av dessa mediciner bör vara strikt begränsat till korttidsanvändande (6-12 veckor) endast! Intagandet bör självklart kombineras med en ökad träning, förändrade matvanor och beteendeterapi. Tyvärr missbrukas ofta dessa mediciner och tas utan att först konsultera en läkare.

Biverkningar inkluderar torr mun, irritabilitet, suddigt seende och orolig mage. Undvik fentermine om du har lidit av ångestsjukdomar, hjärtproblem, högt blodtryck eller epilepsi. Kombinera ej heller dessa mediciner med antidepressiv medicin med MAO-hämmare som verksam substans. Undvik även att ta denna medicin under graviditet eller amning.

De flesta av dessa mediciner blev borttagna från marknaden efter att ha visat sig få för stora biverkningar.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

bio-obesity-phentermine Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.