Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Psykiska problem till följd av tsunami (jordbävnings- och flodvågskatastrofer)

Sammanfattning: Katastrofer som tsunami och jordbävningar kan orsaka svåra mentala hälsoproblem. Psykoterapi och psykologiskt stöd kan hjälpa offer och andra människor som påverkas av händelsen.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Psykiska problem till följd av tsunami (jordbävnings- och flodvågskatastrofer)

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Dr. Martin Winkler
Första version: 31 dec 2004.
Senaste ändring: 14 okt 2007.

Vilke psykiska problem uppstår till följd av tsunami (jordbävnings- och flodvågskatastrofer) och vad kan man göra för att hantera dem?

Svar:

Katastrofer som tsunamin i Asien 26 december 2004 påverkar ett stort antal människor i livs-hotande situationer. Effekten av sådana katrastrofer är störst i fattiga länder som saknar reserver och resurser för att hantera denna typ av situation. Även om de får internationell hjälp, saknas ofta planerade strategier för sådana katastrofer, och många människor har inte tillgång till psykologiskt stöd.

Denna typ av händelser kan ha psykologiska effekter inte bara för offren och deras släktingar, utan också för vem som helst som känner för dessa människor och erbjuder hjälp. Symptoms of trauma.

Den viktigaste uppgiften ör att tillfredställa grundläggande behov för dessa människor, såsom mat, dricksvatten, tak över huvudet, akutsjukvård m.m. Men vi får inte glömma de stora psykologiska effekterna av denna typ av traumatiska händelser. De flesta länder har psykiatrisk och psykoterapeutisk hjälp. Här lite grundläggande information.

Upplevelserna för människor påverkade av tsunami är svåra:

  • Ditt liv och livet för dina släktingar är hotat.
  • Många släktingar, nära vänner eller kolleger kan vara döda eller försvunna.
  • Förlust av bostad och personlig egendom.
  • somatiska sjukdomar orsakade av bristen på rent dricksvatten och mat.

den engelska versionen av den här sidan finns länkar till mer information på engelska.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

psy-acutetrauma-help Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.