Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Alprazolam - Kontraindikationer

Sammanfattning: Vem bör inte ta alprazolam?

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Alprazolam - Kontraindikationer

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Petros Skapinakis, MD, MPH, PhD, föreläsare i psykiatri vid University of Ioannina Medical School, Grekland. Eva Gerasi, forskarstuderande vid psykiatriavdelningen, Universitetssjukhuset i Ioannina, Grekland.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 16 mar 2004.

Vem bör inte ta alprazolam?

Svar:

 • Patienter med grön starr bör inte ta alprazolam. Det kan förvärra tillståndet.
 • Innan man tar denna medicin, bör patienten tala om för sin läkare om han/hon
  · har en njursjukdom;
  · har en leversjukdom;
  · har astma, bronkit, emfysem eller annan lungsjukdom; eller
  · är deprimerad eller har självmordstankar.
  I dessa fall ska patienten antingen inte ta alprazolam alls, eller behövs en dosjustering eller särskilt övervakande under behandlingen.
 • Man vet att alprazolam skadar ett ofött foster. Patienten bör inte ta denna medicin utan att först samtala med sin läkare om graviditet.
 • Man vet inte om alprazolam tar sig ut i bröstmjölken. Patienten bör inte ta denna medicin om hon ammar, utan att först samtala med sin läkare.
 • Om patienten är över 65 år är risken större för bieffekter av alprazolam och det kan därför krävas en lägre dos.
 • Alprazolam är inte godkänd att användas av barn under 18 år.
Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

bio-alpr-contr Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.