Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Psykoanalytisk teori om neuroser

Sammanfattning: En neuros är en undertryckt psykisk smärta, och kan ofta botas med psykoterapi. Då återupplever man den undertryckta smärtan, samt hittar nya och konstruktiva sätt att hantera de underliggande problemen.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Psykoanalytisk teori om neuroser

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler och Gunborg Palme
Första version: 12 aug 2003.
Senaste ändring: 24 jun 2006.

Vad är den psykoanalytiska teorin om neuroser?

Svar:

En neuros är ett psykiskt tillstånd där patienten tidigare i livet har känt outhärdlig psykisk smärta som hon inte orkat bearbeta medvetet. Hon har omedvetet valt att förtränga de outhärdliga känslorna och kan vara helt omedveten om vad som har hänt henne tidigare i livet. Det kan röra sig om incest eller andra sexuella övergrepp av skrämmande natur eller andra traumatiska upplevelser. Patienten vet inte vad som ursprungligen hände henne, men får ett nervöst symptom som hon upplever som den verkliga sjukdomen. Det nervösa symptomet kan vara olika slags missbruk som ätstörningar och skära sig med rakblad, ångest, depressioner, sexuella störningar, etc.

Neurosen kan botas genom att patienten i psykoterapi får återuppleva de bortträngda smärtsamma och förbjudna minnena och de känslor som är förknippade med dem.

En individ som är drabbad av en neuros har sjukdomsinsikt medan en människa som har en psykos saknar sjukdomsinsikt. Den psykotiska människan lever i sin sjuka värld och upplever att den är sann. Hon tror verkligen att hon är Jesus eller hör verkligen röster som ingen annan kan höra.

Istället för att använda termen "neuros", använder psykiatriker numera hellre mer specifika termer för specifika problem, t.ex. "ormfobi".

Yngre psykiatriker kan ha svårt att förklara termen "neuros" därför att den inte används i moderna diagnosmanualer. Men vissa läkare och psykologer talar om neurotiska begrepp (som har sitt ursprung i psykoanalytisk teori) som de skiljer från psykotiska sjukdomar som schizofreni och mani). Vissa terapeuter talar om neurotiskt ångestsyndrom och menar då problem som orsakas av personligheten och oförmågan att hantera problem hos individen.

Ordet "neuros" betyder egentligen "nervsjukdom". William Ceullen, en läkare i slutet av artonhundratalet, försökte sammanfatta en grupp av mentala sjukdomar utan uppenbara organiska orsaker.

Sigmund Freud förde vidare föreställningen om neuros som orsak till mentala sjukdomar präglade av svår ångest. Föreställningen undersöker interna processer i personligheten och undertryckta konflikter, som är relaterade till neurotisk ångest.

Exempel på neurotiska sjukdomar är:

  • Ångestneuros
  • Depressiv neuros
  • Kroppsliga symptom (kallades förr i tiden "hysterisk neuros")
  • Ångest och tvångstankar efter en traumatisk upplevelse (Post Traumatic Stress Disorder, PTSD)
  • Tvångssjukdom (Obsessive Compulsive Disorder, OCD)
Psykiska sjukdomar kombinerar ofta neurotiska och icke-neurotiska orsaker. Det kan vara en genetisk läggning, som stimuleras av neurotiska faktorer. En person med OCD kanske kollar fem gånger att dörren är låst, när hon blir stressad, och stressen kan ha neurotiska orsaker.
Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

psy-neurosis-what Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.