Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

En gång missbrukare - alltid missbrukare?

Sammanfattning: Uttrycket "en gång missbrukare, alltid missbrukare" har aldrig inneburit att en missbrukare inte kan tillfriskna.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

En gång missbrukare - alltid missbrukare?

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Wendy Moelker, Psychologist in charge, tutor, Emergis center for mental health care, Goes, the Netherlands.
Första version: 20 mar 2004.
Senaste ändring: 21 maj 2008.

Kommer en missbrukare att vara missbrukare resten av sitt liv?

Svar:

Hur ett missbruk ser ut är mycket varierande, men man blir inte missbrukare över en natt. Att utveckla ett beroende kan ta många år. Ibland utvecklas beroendet successivt och drogkonsumtionen trappas upp, vissa missbrukar på tills de avlider medan andra slutar tvärt.

I de fall där missbruket är av mindre allvarlig art, anses missbruket vara en tillfällig sjukdom där behandling kan vara till stor hjälp. I de fall där missbruket är av svårare art har sjukdomen en mer bestående karaktär. I dessa fall är det primära målet med behandling att klienten helt ska upphöra med sin konsumtion. Svårare beroenden innebär vanligen en lång bakgrund av många olika fysiska och sociala problem. Alkoholmissbrukare visar exempelvis ofta på hur deras alkoholskador på hjärnan påverkar dem i impulskontroll relaterat till drickandet - därför kan de heller inte motstå att dricka.

Uttrycket "en gång missbrukare, alltid missbrukare" har aldrig inneburit att en missbrukare inte kan tillfriskna eller komma över sitt missbruk. Problemet är att missbrukare själva ofta drar den slutsatsen. De säger "jag kan inte ta emot någon hjälp eller bli hjälpt", "jag har det i mig" eller "jag kan inte rå för mitt missbruk". Även familj och andra människor kring missbrukaren drar dessa slutsatser. Detta är en vanlig reaktion om missbrukaren får ett återfall och skapar ofta en känsla av nedstämdhet och misslyckande. Denna negativa påverkan kan vara en orsak till att personen sedan fortsätter att missbruka och inte söker hjälp.

Det är viktigt att se till hur missbrukaren och personerna i dennes omgivning reagerar på återfallet. Istället för att låta sig slås ned av återfallet eller se det som ett misslyckande, är det bättre att se vad man kan lära sig av det. Försök klargöra under vilka omständigheter återfallet skedde och hur man bättre kan hantera en liknande situation om den skulle uppstå igen. Med andra ord kan man också bli starkare av ett återfall. En missbrukare måste inse att på samma sätt som det är en process att bli beroende är det en process att göra sig av med ett beroende. Att bryta vanor innebär alltid en möjlig risk till återfall.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

add-general-lasting Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.