Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Finns det någon drog som inte är beroendeframkallande?

Sammanfattning: Nästan vilken drog som helst är beroendeframkallande för vissa människor. Särskilt de droger som framkallar en känsla av välbefinnande kan framkalla beroende och missbruk.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Finns det någon drog som inte är beroendeframkallande?

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Wendy Moelker; Leg. psykolog och lärare vid Emergis centrum för mental hälsa, Goes, Nederländerna. Wendy Moelker
Första version: 20 mar 2004.
Senaste ändring: 02 apr 2004.

Finns det någon drog som inte är beroendeframkallande?

Svar:

Möjligheten att det skulle finnas någon stimulerande drog som inte är beroendeframkallande för någon är inte stor. Droger är stimulerande och verkar lugnande, framkallar känslor av lycka eller energi d v s känslor som människor tycker om. Särskilt de som inte kan slappna av eller vara lyckliga av egen kraft kan uppleva ett behov av dessa substanser och därmed hamnar de också lättare än andra i ett missbruk av droger.

När det gäller missbruk är skillnaden stor beroende på vilken drog det gäller. Alla stimulerande droger kan framkalla ett psykiskt beroende, men vissa droger kan även framkalla ett fysiskt beroende. Om en ny stimulerande drog utvecklades i syfte att göra människor lyckliga och sedan kom att användas av människor som inte av sig själva kunde vara lyckliga p g a olika problem i livet, skulle användandet av drogen inte lösa dessa människors problem och problemen skulle kvarstå. Deras personliga utveckling hämmas. Av denna anledning röker människor hasch varje dag. De försöker fly från sina alla sina problem och är fast i situationen.

Vissa stimulerande droger är inte lika beroendeframkallande som andra, men de orsakar fysiska skador: missbruket av XTC är inte så högt, men undersökningar visar att användandet av denna drog orsakar vissa nervskador. När vi ser till tobak, är risken för beroende och fysiska skador enorma, medan risken för socialt misslyckande inte är så stor.

En icke-beroendeframkallande drog bör därför kunna leva upp till flera krav: den ska inte påverka din personliga utveckling, den ska inte framkalla missbruk, den ska inte orsaka fysisk skada och den ska inte orsaka socialt misslyckande.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

add-general-non-add Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.