Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Vem använder droger/narkotika och varför?

Sammanfattning: Användande av droger/narkotika är ett frivilligt val, men människor i omgivningen påverkar om en person väljer att missbruka droger eller inte.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Vem använder droger/narkotika och varför?

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Wendy Moelker, Chefspsykolog, handledare, Emergis center for mental health care, Goes, Nederländerna.
Första version: 20 mar 2004.
Senaste ändring: 11 okt 2006.

Vem använder droger/narkotika och varför?

Svar:

Vissa typer av drogbruk är olagliga, men det varierar mellan olika länder. Det finns inga droger som gör dig beroende ofrivilligt, däremot är vissa droger mer beroendeframkallande än andra. Användande av droger är generellt en självvald handling, men det finns vissa undantag. En person skulle till exempel kunna få en medicin utskriven av en läkare, utan tillräcklig varning om riskerna för beroende. Ofta har inte användaren tillräcklig kunskap om en drogs risker och egenskaper, särskilt om han/hon använder drogen för första gången. Många människor använder droger för första gången när de är unga, exempelvis för att komma i kontakt med andra människor, för att visa sig tuffa, för att testa sina gränser, av nyfikenhet eller av tristess, på grund av spänningen eller till och med för att vara trendriktiga.

Huruvida en person fortsätter att använda droger beror på omgivningen men också på personen själv. Ett accepterande eller ett ogillande från personer kring användaren, särskilt dennes vänner, kan spela stor roll. Dock är vännernas ogillande inte alltid nog för att stoppa ett beroende. Det kan till och med leda till att personen söker sig till en annan omgivning där drogena är mer accepterade. En annan anledning för någon att fortsätta använda droger är att de hjälper honom/henne att glömma eller komma över vissa problem, som blyghet och rädsla. Det är väldigt riskabelt att använda droger av den anledningen eftersom användningen kommer att ske allt oftare, vilket leder fram till ett beroende.

Positiva och negativa aspekter

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

add-general-who Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.