Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Att upptäcka drogmissbruk; Tecken på narkotikamissbruk; tecken på alkoholism

Sammanfattning: Att upptäcka drogmissbruk är svårt, olika droger har olika symptom.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Att upptäcka drogmissbruk; Tecken på narkotikamissbruk; tecken på alkoholism

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Wendy Moelker, Chefspsykolog, handledare, Emergis center for mental health care, Goes, Nederländerna.
Första version: 20 mar 2004.
Senaste ändring: 12 feb 2009.

Hur kan du se vilken typ av droger en person använder? Hur kan du upptäcka missbruk? Vilka typiska tecken finns det på olika typer av drogmissbruk/narkotikamissbruk.

Svar:

I den följande texten kommer vi att nämna några typiska egenskaper för användandet av olika narkotika, men låt oss först klargöra några saker.

För att ta reda på om en person använder narkotika är det bättre att tala med personen än att noggrant söka efter alla möjliga tecken. Innan du talar med personen är det viktigt att du vet varför denne skulle vilja dölja sitt droganvändande. Ofta har det att göra med en rädsla för en viss reaktion. Om du inte är dömande utan visar intresse och är öppen för hela situationen är det mer troligt att personen är villig att tala om det. Det är också bra att veta vad du ska göra efter att ha diskuterat personens drogbruk. Många människor vill bara få reda på drogbruket och gör sedan ingenting åt det. I ett senare samtal skulle du kunna diskutera bruk och missbruk av droger, eller anledningarna till drogbruk och positiva alternativ.

Problemet med många av de symptom som nämns här är att de också kan vara relaterade till någonting helt annat. Om du fokuserar allt för mycket på vissa symptom finns det risk för att du till exempel blandar ihop oskyldig förälskelse med drogmissbruk.

Ett generellt tecken på drogbruk är humörsvängningar: ena stunden kan en person vara väldigt glad för att i nästa vara väldigt nedstämd, eller så kan han/hon i ena stunden vara närvarande och i nästa frånvarande. Ett ihållande bruk orsakar en lägre aktivitetsnivå och gör att användarens liv kommer att kretsa allt mer kring droger. Bruket av varje substans har sina egna typiska egenskaper.

  • Alkohol: andedräkten luktar alkohol, vidgade pupiller, gladlynt, högljudd, modigare, blyghet försvinner.
  • Hashish/Marijuana/Cannabis/Gräs: röda ögon, vidgade pupiller, gladlynt, sömnig, långsam, glömmer vad som precis har sagts, fnissar, hungrig, tunga armar och ben.
  • XTC: vidgade pupiller, gladlynt, energifylld och pratsam. Dagarna efter: utmattad och tom.
  • Amfetamin: vidgade pupiller, energifylld, pratsam, blek och rastlös. Dagarna efter: neråt, tom, utmattad och irriterad.
  • Kokain: vidgade pupiller (inte alltid), går på toaletten ofta, gladlynt, energifylld, pratsam, våghalsig, blek, rastlös, irriterad, hett temperament. Dagarna efter: neråt, tom och utmattad.
  • LSD: vidgade pupiller, konstiga idéer, hallucinationer.
  • Heroin: smala pupiller, nästan stängda ögonlock, frånvarande blick, passiv, tyst långsam andning. Mer.
  • Spelberoende: total koncentration på spelet, illusion av att göra snabba pengar, lånar pengar, spelar ofta ensam, dålig sömn, minskad koncentration.
Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

add-general-see Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.