Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Abstinens, återfall, beroende, tillvänjning, toleransökning

Sammanfattning: Termerna relaps, återfall, abstinenssymptom, avvänjning, missbruk, toleransökning och adaption beskriver olika aspekter av missbruksjukdomar.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Abstinens, återfall, beroende, tillvänjning, toleransökning

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Jacob Palme, professor vid Stockholms Universitet.
Första version: 15 nov 2004.
Senaste ändring: 18 nov 2008.

Vad menas med återfall, abstinenssymptom, beroende, tillvänjning och anpassning?

Svar:

Vissa läkemedel är beroendeframkallande. Sådana läkemedel anses särskilt farliga, och läkarna uppmanas ofta att bara skriva ut dem för en kortare tid, för att beroende inte skall hinna uppstå. Trots detta är det många patienter som tar dessa läkemedel regelbundet under lång tid. Om och hur farligt detta är, är en kontroversiell fråga. Det finns personer som använt sådana medel under flera år utan att uppleva toleransökning, medan många andra fått svåra beroenden. De flesta experter anser att risken för att utveckla ett svårt beroende med toleransökning är så stor att man inte bör ta denna risk genom att använda dessa medel mer än en kortare tid.

Exempel på läkemedel som anses vara beroendeframkallande är de flesta sömnmedel och lugnande medel. Vissa smärtstilllande medel kan också ge beroende vid långvarig användning. Många av dessa tillhör en grupp av likartade substanser, som kallas för benzodiazepiner. Läkemedelsförpackningen för läkemedel som är beroendeframkallande eller har andra speciella risker hade tidigare en speciell varningstriangel: varningstriangel , men denna är numera avskaffad (Mer info från läkemedelsverket).

Många icke-läkemedel är också beroendeframkallande, t.ex. alkohol, nikotin (tobak), koffein (kaffe, te) och narkotika.

Det som vanligen kallas för "beroendeframkallande" är egentligen flera olika effekter, som ofta har ett samband med varandra.

Effekt
(svenskt ord)

Effekt
(engelskt ord)

Beskrivning

Återfall, förstärkt återfall Relapse, Rebound De symptom, som läkemedlet skulle bota, återkommer när man slutar använda läkemedlet, ibland extra mycket under en tid efter det man slutat.
Abstinens Abstinens, Withdrawal Man får specifika extra symptom, när man slutar med ett läkemedel. Dessa symptom är mer än bara återfall.
Missbruk Addiction Man ökar dosen för att uppnå njutning, i en sådan grad att ens förmåga att fungera blir sämre.
Tillvänjning Tolerance Läkemedlet slutar verka, man tvingas till högre doser för att få effekt. Nya biverkningar tillkommer ibland som en följd av de högre doserna, och abstinenssymtomen om man slutar blir värre.
Anpassning Adaption Man anpassar sitt sätt att leva efter läkemedlet, och blir då tvungen att ändra sitt sätt att leva om man skulle sluta med läkemedlet. T.ex. att man lever ett mera stressfullt liv, som man klarar tack vare lugnande tabletter.
Hur svåra är abstinenssymptomen

Varning: Uppgifterna kommer från av läkemedelsföretagen finansierade studier, som kan ha en tendens att underskatta problemen.

Svårigheten hos abstinenssymptomen beror på hur länge och hur mycket man tagit medlet. För diazepiner rapporteras:

Om man tagit av tillverkaren rekommenderade doser Sömnlöshet, illamående, kräkningar, irritabilitet, svettningar m.m. Kan ta flera år att helt bli fri från abstinenssymtomen.
ibland s.k. svåra symptom, t.ex. epileptiska anfall, förvirring, psykos, depression.
Hur länge måste man ta medlet för att beroende skall uppstå?

Varning: Uppgifterna kommer från av läkemedelsföretagen finansierade studier, som kan ha en tendens att underskatta problemen.

För diazepiner rapporteras ett starkt samband mellan tiden som man tagit medlet och hur starkt beroende som uppstår. Resultaten nedan gäller patienter som tagit diazepiner i av tillverkaren rekommenderade doser:

Efter 10 veckor Mellan 3 % och 44 % får förstärkta återfallssymptom eller abstinenssymptom.
Efter 3 år Ca 50 % får förstärkta återfallssymptom eller abstinenssymptom.

Psykologiskt beroende

Psykologer använder ibland ordet "beroende" eller ordet "missbruk" för en process som inte innefattar någon medicinisk tillvänjning. T.ex. talar man om sockermissbruk, matmisbruk, sexmissbruk, shoppingmissbruk o.s.v. I detta fall brukar det handla om ett inlärt beteende att dämpa eller undertrycka ångest genom någon viss, inte adekvat, handling, t.ex. att äta eller shoppa. Detta behandlas då genom att lära patienten att få kontakt med sina undertrycka olustkänslor och hitta adekvata sätt att hantera dem. More.
Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

add-types Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.