Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Skillnaden mellan bruk och missbruk av alkohol

Sammanfattning: Skillnaden mellan bruk och missbruk av alkohol är ett kontroversiellt ämne, där åsikterna går isär.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Skillnaden mellan bruk och missbruk av alkohol

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Wendy Moelker, Ansvarig psykolog, handledare, Emergis center för mental hälsovård, Goes, Nederländerna.
Första version: 20 mar 2004.
Senaste ändring: 07 maj 2006.

Vad är skillnaden mellan bruk och missbruk av alkohol?

Svar:

Detta är ett kontroversiellt ämne där olika människor har olika åsikter. Två vanliga synsätt är:

  1. Riskerna och de negativa effekterna av alkohol är så stora att du helt och hållet bör undvika alkohol.
  2. Alkohol kan användas på ett säkert sätt, och det är bara vissa former av bruk som är farligt.

Synsätten varierar mellan människor och är olika i olika kulturer. I många kulturer anses det senare synsättet vara lämpligt för alkohol, medan det första synsättet gäller för narkotiska preparat.

Företrädare för synsätt 2, förklarar det på följande sätt:

Alkohol kan brukas, men också missbrukas. Det handlar om ett missbruk när man använder alkohol utan att vara medveten om riskerna, utan att följa några regler, samt när man använder det av fel anledningar.

Alkoholanvändande innebär ett risktagande. Riskerna kan dock begränsas genom att de medvetandegörs och tas i beaktning. Generellt innebär ett försiktigt användande att inte dricka för mycket och för ofta, att bara göra det när du mår bra, samt att göra det när du befinner dig i en miljö du känner dig trygg i.

När det gäller alkohol har många människor regler eller överenskommelser med sig själva, till exempel: "Jag dricker inte när jag ska köra, träna eller arbeta.", "När jag går ut dricker jag inte mer än fem glas." etc. Sådana regler kan hjälpa till att hålla drickandet under kontroll. Alkohol är en riskabel substans och om man inte vill avstå helt, är det lämpligt att kontrollera drickandet med sådana här typer av regler. När det helt saknas regler och överenskommelser ökar risken att bruket övergår i missbruk.

Anledningarna till alkoholanvändande varierar. Du kan dricka när du umgås med andra, eller för att du tycker om det, men du kan också dricka för att undkomma obehagskänslor eller andra spänningar. Om du dricker av de senare anledningarna, använder du inte alkoholen för nöjes skull utan i hopp om att lösa problem. I sådana fall ligger ohälsosamma orsaker bakom ditt alkoholanvändande. Risken att tappa kontrollen antas vara större när du använder alkohol av negativa snarare än positiva anledningar. Det är bättre att bli medveten om, stå ut med, och lösa, problemen än att dränka dem med alkohol.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

add-general-use-abuse Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.