Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Att ställa frågor till en läkare eller psykoterapeut om personliga, psykologiska problem

Sammanfattning: Which questions should I ask about my personal psychological problems at my psychotherapy?

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Att ställa frågor till en läkare eller psykoterapeut om personliga, psykologiska problem

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler, läkare med sju års erfarenhet i psykiatri och psykoterapi.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 28 aug 2008.

Vilka frågor bör jag ställa till en doktor eller psykoterapeut om mina personliga, psykologiska problem?

Svar:

Frågor till din läkare eller psykoterapeut

Enligt pågående forskning är det ett stort problem när patienter inte informerar sin läkare eller psykoterapeut om sina emotionella problem. Att patienten skäms, eller av andra skäl har svårt att berätta, är en av de viktigaste orsakerna till att framgången av vissa behandlingar begränsas. Tydlig information och ett bra samarbete, samt att patienten deltar aktivt genom hela behandlingen, är de viktigaste faktorerna bakom ett bestående, bra behandlingsresultat. Här följer en lista på några av de mest relevanta frågorna att ställa för att få en god information om dina personliga psykologiska problem, en eventuell diagnos, samt olika behandlingsalternativ:

 • Finns det ett namn eller en klinisk diagnos på mitt problem?
 • Vilka är de vanligaste symtomen, somatiska och psykologiska?
 • Vad kan vara orsaken till mitt problem?
 • Vilken är den vanligaste erfarenheten hos andra patienter med den här typen av problem?
 • Finns det något jag själv kan göra för att förbättra min situation?
 • Vilka eventuella andra diagnoser är nödvändiga för att kunna utesluta fysiska bakomliggande orsaker till mitt problem?
 • Vad är ändamålet med den diagnos jag har fått? Finns det några möjliga risker kopplade till den?
 • Vilka olika typer av behandlingsalternativ finns det (medicinska, psykosociala, terapeutiska eller andra eventuella alternativ) för mitt problem?
 • Vilka av alla olika behandlingsalternativ är möjliga för mig att ta del av?
 • Vad är målet med behandlingen, och hur lång tid kan man förvänta sig att den ska ta?
 • Vilka förväntningar på behandlingsresultatet är realistiska?
 • Kommer behandlingen att förminska mina symtom?
 • Hur lång tid tar det innan jag kan förvänta mig de första positiva resultaten av behandlingen?
 • Kommer behandlingen att påverka mina känslor eller min personlighet?
 • Vilka är de vanligaste biverkningarna? Kommer till exempel min sexlust att påverkas?
 • Finns det risk för att mina problem kommer tillbaka, om de en gång har försvunnit? Är mitt problem kroniskt?
 • Vilken information ska jag ge till mina närstående?
 • Finns det något som jag själv kan göra för att snabbare bli frisk?
 • Hur får jag tag på mer information om mitt problem?
 • Finns det någon eller några självhjälpsgrupper för personer med liknande problem?
Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

soma-question-doctor Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.