Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Hasch och skolresultat - vilken påverkan har haschrökning?

Sammanfattning: I en studie som genomfördes i Nya Zeeland visade det sig att ungdomar som rökte hasch oftare avbröt sina studier och i mindre utsträckning sökte sig till högskolor och universitet.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Hasch och skolresultat - vilken påverkan har haschrökning?

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Dr. Martin Winkler
Första version: 11 jan 2004.
Senaste ändring: 26 jul 2007.

Hur påverkas skolprestationerna av haschrökning? Hur påverkas skolgång och skolresultat?

Svar:

Enligt en studie som genomfördes i Nya Zeeland hade cannabisbruk en tydlig negativ inverkan på utbildningsgraden vid 25 års ålder. Författarna till rapporten har under 25 år följt över 1000 skolbarn och har i studien tagit hänsyn till inflytande från sociala faktorer (uppväxtförhållanden).

Studien visade att ungdomarna som rökte hasch oftare avbröt sina studier och i mycket mindre utsträckning läste vidare på högskola/universitet. Forskarna menar att det beror på en viss typ av socialisering som hänger samman med drogen, snarare än att drogen skulle leda till en nedsatt mental kapacitet. Man fann att ungdomarna i studien umgicks i kretsar och med vänner som också tog droger och som uppfattade skolgången som oviktig.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

add-maj-school Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.