Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Fibromyalgi och Depression

Sammanfattning: Depression och Fibromyalgi är två fristående kliniska sjukdomar, men förekommer ofta i kombination med varandra.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Fibromyalgi och Depression

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler
Första version: 2004-01-18.
Senaste ändring: 2011-09-25.

Finns det ett samband mellan Fibromyalgi och Depression? Är alla patienter med fibromyalgi deprimerade?

Svar:

Kronisk smärta orsakad av syndromet fibromyalgi kan ha en betydande påverkan på livskvalitén. Depression och Fibromyalgi är två fristående kliniska sjukdomar, men förekommer ofta i kombination med varandra. Psykisk sjukdom kan inverka på smärtupplevelse och förmåga till aktivitet. Kronisk smärta och symtomen på fibromyalgi kan bidra till minskad förmåga till social aktivitet och möjlighet till att träffa andra människor. Symtomen kan också påverka patienten till negativa tankemönster med en negativ syn på framtid och välmående. En studie som publicerades i "the Journal of Rheumatology" år 2002, visade på att mer än hälften av patienterna som först fått diagnosen Fibromyalgi också visade signifikanta depressiva symtom. Det var mer troligt att deprimerade patienter med FM
  • levde ensamma
  • uppgav att de hade en begränsad funktionsförmåga
  • hade negativa eller dysfunktionella tankar och förväntningar
  • hade mindre tillgång till fysisk terapi
Studien visade ingen signifikant skillnad när det gäller smärtans svårighetsgrad, nivå av känslighet eller smärtintensitet när man jämförde den deprimerade patientgruppen och den icke-deprimerade patientgruppen med fibromyalgi.

Lägre levnadsstatus, upplevelse av begränsad funktionsförmåga, maladaptiva tankar och fysisk terapibehandling var faktorer som tillsammans kunde identifieras hos 78% av de deprimerade patienterna.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

psy-fibro-depr Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.