Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Tvångsmässig personlighetsstörning

Sammanfattning: Tvångsmässig personlighetsstörning (som inte är detsamma som tvångssyndrom), innebär svårigheter att utföra arbetsuppgifter på grund av en överdriven perfektionism.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Tvångsmässig personlighetsstörning

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Författare: Tasja Klausch
Första version: 01 jan 2007.
Senaste ändring: 02 mar 2007.

Notera: Tvångsmässig personlighetsstörning är inte detsamma som tvångssyndrom (mer).

Personer med tvångsmässig personlighetsstörning har ofta svårt att arbeta eftersom deras ständiga strävan efter perfektion gör att de inte kan utföra sina arbetsuppgifter. De har ett så stort behov av kontroll att det i slutändan leder till att de förlorar kontrollen över sin livssituation. De är överdrivet flitiga och prestationsinriktade, vilket leder till att mellanmänskliga relationer försummas. Tvångsmässig personlighetsstörning kan även yttra sig i att personen har svårt att göra sig av med gamla saker, även sådana som helt saknar värde.

För en mer detaljerad beskrivning se de diagnostiska kriterierna nedan.

Diagnostiska kriterier enligt DSM-IV

DSV-IV (diagnostisk och statistisk manual över psykiska sjukdomar, fjärde upplagan, fjärde upplagan, mer) beskriver tvångsmässig personlighetsstörning som en genomgående upptagenhet av ordning, perfetionism samt mental och mellanmänsklig kontroll på bekostnad av flexibilitet, öppenhet och effektivitet. Störningen visar sig i ett flertal olika situationer och sammanhang från tidig vuxenålder och tar sig minst fyra av följande uttryck:

  • är upptagen av detaljer, regler, listor, ordning, organisation eller scheman i sådan grad att själva meningen med aktiviteten går förlorad
  • uppvisar en perfektionism som stör förmågan att genomföra uppgifter (är t ex oförmögen att avsluta ett projekt eftersom egna överdrivet strikta krav inte är uppfyllda)
  • är överdrivet engagerad i arbete och produktivitet på bekostnad av fristidsaktiviteter och sociala aktiviteter (vilket inte förklaras av uppenbart ekonomiskt nödtvång)
  • är överdrivet samvetsgrabb, nogräknad och oflexibel i sina moraliska värderingar (vilket inte förklaras av kulturell eller religiös tillhörighet)
  • är oförmögen att göra sig av med utslitna eller värdelösa saker som inte ens har något sentimentalt värde
  • är ovillig att delegera uppgifter eller samarbeta med andra såvida de inte fullt ut underordnar sig hans eller hennes sätt att utföra arbetet
  • är snål både mot sig själv och andra, ser pengar som något som bör sparas inför framtida katastrofsituationer
  • är stelbent och envis
Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

border-obsessive Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.