Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Manodepressiv sjukdom

Sammanfattning: Vad finns det för koppling mellan depression och manodepressiv sjukdom? Är det samma sak?

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Manodepressiv sjukdom

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Petros Skapinakis, MD, MPH, PhD, föreläsare i psykiatri vid University of Ioannina Medical School, Grekland. Eva Gerasi, forskarstuderande vid psykiatriavdelningen, Universitetssjukhuset i Ioannina, Grekland.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 29 dec 2008.

Vad finns det för koppling mellan depression och manodepressiv sjukdom? Är det samma sak?

Svar:

En del av de som har återkommande depression lider ibland också av ett tillstånd som kallas mani. Mani är på många sätt en omvänd depression. Det karakteriseras av perioder då patienten är uppåt i humöret, tror på sina högtflygande idéer samt är full av energi och entusiasm. Denna grupp av patienter sägs lida av manodepressiv eller bipolär störning. Det är en relativt liten grupp jämfört med alla som lider av depressiva sjukdomar, men det är en viktig grupp. Detta för att genomsnittsåldern för störningens inträde är låg, oftast 25-årsåldern i motsats till genomsnittsåldern för depression som är 35-årsåldern, och därför ökar risken för lidande och skadliga effekter på patienternas liv. Manodepressivitet verkar vara mer ärftligt än depression, samt är allvarligare och med tätare skov. Ibland kan tillståndet vara farligt, det kan bryta ned hem- och arbetsliv och leder ofta till sjukhusvård. Manodepressiva får ofta medicinsk behandling, som vanligtvis är effektiv när det gäller att kontrollera symptomen och som även rekommenderas som ett långvarigt skydd mot återfall.
Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

bipolar-mandepr Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.