Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Barn och ungdomar med bipolärt syndrom

Sammanfattning: Kan barn och/eller ungdomar lida av bipolärt syndrom? Har de samma symtom som vuxna?

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Barn och ungdomar med bipolärt syndrom

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Petros Skapinakis, MD, MPH, PhD, lecturer of Psychiatry in the University of Ioannina Medical School, Greece. Eva Gerasi, postgraduate student in the Department of Psychiatry, University Hospital of Ioannina, Greece.
Första version: 20 aug 2003.
Senaste ändring: 05 dec 2008.

Kan barn och/eller ungdomar lida av bipolärt syndrom? Har de samma symptom som vuxna?

Svar:

Både barn och tonåringar kan utveckla bipolärt syndrom. Barn till föräldrar med bipolärt syndrom löper större risk att själva utveckla sjukdomen (till följd av genetisk predisposition). Till skillnad från många vuxna med bipolär störning, vars episoder tenderar att vara mer tydligt definierade och avgränsade, upplever ofta barn och tonåringar, som har sjukdomen, mycket snabba svängningar mellan depression och mani flera gånger under dagen. Barn med mani är mer lättretliga, får lättare raserianfall eller försämrad impulskontroll, istället för att uppvisa typiska symptom på mani som t.ex. ökad aktivitet och grandiositet. Dessutom är det vanligare bland barn och vuxna med blandade maniska och depressiva symptom.

Om bipolärt syndrom uppträder tidigt i barndomen, är det troligt att sjukdomsförloppet blir svårare än om sjukdomen uppträder senare i live. Detta gör det extra viktigt att behandlingen sätts in så tidigt som möjligt.

Äldre tonåringar som utvecklar bipolärt syndrom upplever ett sjukdomsförlopp som liknar det hos vuxna.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

bipolar-child Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.