Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Psykotisk depression

Sammanfattning: Vad vet vi om psykotisk depression? Skiljer den sig symptomatiskt från vanlig depression?

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Psykotisk depression

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Petros Skapinakis, MD, MPH, PhD, föreläsare i psykiatri vid University of Ioannina Medical School, Grekland. Eva Gerasi, forskarstuderande vid psykiatriavdelningen, Universitetssjukhuset i Ioannina, Grekland.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 26 jun 2007.

Vad vet vi om psykotisk depression? Skiljer den sig symptomatiskt från vanlig depression?

Svar:

Detta är en allvarligare typ av depression som psykiatrer ofta ser, även om den är ganska ovanlig inom det allmänmedicinska området i stort. Den har flera gemensamma drag med de psykiatriska störningar som traditionellt ses som allvarliga.

Patienten kan utveckla föreställningar om sig själv och världen, som är uppenbart falska i sin bisarrhet. En typisk svårt deprimerad person kan bli övertygad om att han/hon är skyldig till skamfulla gärningar eller brott som de omöjligtvis kan vara skyldiga till, såsom krig eller naturkatastrofer. De kan få för sig att de lider av en dödlig sjukdom och kan tolka andra depressiva symptom, som viktförlust eller förstoppning, som bevis för detta.

De kan känna att andra ser dem som värdelösa och tycker att de förtjänar sitt lidande som ett straff. I samband med denna föreställning kan dessa patienter höra röster som hånskrattar, förolämpar eller hotar dem, eller till och med lockar dem att ta livet av sig, eller så kan de se förskräckliga hallucinerade uppenbarelser av till exempel djävulen.

Psykotiska personer har ingen sjukdomsinsikt. Eftersom de ligger i riskzonen för att utveckla självförnekande beteende som alkoholism eller ätstörningar, misslyckas att ta hand om sin hygien eller som i vissa allvarligare fall ta livet av sig, kan det dock krävas sjukhusvård. Psykotisk depression är en allvarligt försvagande och potentiellt livshotande sjukdom och tillfrisknandet är ofta försenat och ofullständigt.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

bipolar-psychdepr Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.