Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Bipolärt syndrom (manodepressivitet)

Sammanfattning: Bipolärt syndrom kännetecknas av dramatiska svängningar i humöret mellan att vara mycket uppskruvad, intensiv eller irriterad eller motsatsen, med hopplöshetskänslor och depression.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Bipolärt syndrom (manodepressivitet)

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Petros Skapinakis, MD, MPH, PhD, föreläsare i psykiatri vid Ioannina Universitet, mediciniska fakulteten, Grekland. Eva Gerasi, forskarstuderande vid psykiatriavdelningen, Universitetssjukhuset i Ioannina, Grekland.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 12 mar 2007.

Vad innebär bipolärt syndrom?

Svar:

Bipolärt syndrom kännetecknas av dramatiska svängningar i humöret mellan att vara mycket uppskruvad, intensiv eller irriterad eller motsatsen, med hopplöshetskänslor och depression. Ofta kan man ha perioder med "normalt" humör mellan dessa ytterligheter. En person med bipolärt syndrom uppvisar mycket skiftande beteenden beroende på om han/hon är i en depressiv eller i en manisk fas eller ett skov.

För att underlätta förståelsen av de motsatta känslotillstånden kan man tänka sig känslorna i var sin ända av ett spektrum. I den ena ändan har vi den svåra depressionen och i den motsatta den fullt utblommade manin. Däremellan har vi olika grader av nedstämdhet och mani exempelvis hypomani, som är en mild form av mani och dysthymia, som är en kronisk nedstämdhet.

Hos vissa människor kan emellertid symtom på mani och nedstämdhet komma samtidigt, detta kallas mixat bipolärt syndrom. Symtom på ett sådant tillstånd inkluderar ofta agitation, sömnproblem, aptitbortfall, psykoser och suicidtankar. En person som befinner sig i båda ändarna av spektrumet samtidigt, kan exempelvis vara mycket sorgsen och känna sig hopplös, men samtidigt känna sig oerhört energisk.

Bipolärt syndrom kan visa sig på andra sätt än ovan nämnda. Alkohol eller drogmissbruk, dåliga prestationer i jobb eller skola eller icke funktionella relationer med andra människor. I bland kan sådana problem vara ett tecken på underliggande förstämningsyndrom.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

bipolar-sym-gen Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.