Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Depressiva perioder och symptom

Sammanfattning: Lista med symtom hos en person som befinner sig i en depressiv episod.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Depressiva perioder och symptom

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Petros Skapinakis, MD, MPH, PhD, lektor i psykiatri, University of Ioannina Medical School, Grekland. Eva Gerasi, studerande inom ämnet psykiatri, University Hospital of Ioannina, Grekland.
Första version: 20 aug 2003.
Senaste ändring: 03 apr 2006.

Hur kan man se att en person har en depressiv period?

Svar:

Tecken och symtom på depression (eller en depressiv period) innefattar:
 • Nedstämdhet, oro, eller tomhetskänsla
 • Känslor av hopplöshet eller pessimism
 • Skuldkänslor, känslor av värdelöshet eller hjälplöshet
 • Avsaknad av intresse i aktiviteter som för personen förr varit roliga och intressanta, inklusive sex
 • Minskad energi eller trötthetskänslor
 • Svårigheter att koncentrera sig, minnas saker och fatta beslut
 • Rastlöshet eller irritation
 • Ökat behov att sova eller svårigheter att sova
 • Förändrad aptit och/eller viktförlust eller viktuppgång
 • Kroniskt smärta eller andra kroppsliga symtom som inte orsakats av annan psykisk sjukdom
 • Självmordstankar eller självmordförsök.

En person kan få diagnosen depression om 5 eller fler av dessa symtom uppfylls, dagligen, under en period på 2 veckor.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

bipolar-sym-depepis Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.