Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Svartsjuka - varför blir man svartsjuk?

Sammanfattning: Svartsjuka är en spontan känsla som är svår att övervinna och som kan vara en följd av för höga äganderättskrav. Svartsjuka grundläggs ofta i barndomen. Det kan även finnas en biologisk faktor som bidragande orsak till svartsjuka.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Svartsjuka - varför blir man svartsjuk?

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Emma Otterud, psykologstudent, Köpenhamns universitet, under ledning av Gunborg Palme, leg. psykolog och leg. psykoterapeut, bearbetad av Jacob Palme, rekryterad professor, Stockholms universitet.
Första version: 2006-10-30.
Senaste ändring: 2014-12-31.

Vad är egentligen svartsjuka? Och var kommer den ifrån?

Svar:

Svartsjuka kan beskrivas som en spontan känsla som är svår att övervinna, inte ens med förnuft. I första hand har den sin grund i en personlig osäkerhet och en dålig självtillit. Men svartsjukan kan ha många orsaker och samband. En svartsjuk människa saknar förtroende, betvivlar den andres trohet och är rädd att mista den hon/han älskar. Den svartsjuke känner sig ofta värdelös och tar på sig skulden när han/hon blivit sviken för en annan.

Psykologerna anser att svartsjuka är en följd av för höga äganderättskrav. En mycket svartsjuk människa vill äga den andra helt och hållet och är inte beredd, att först själv skapa förutsättningar för ömsesidigt förtroende.

Svartsjuka grundläggs ofta i barndomen. Om barnet inte får tillräckligt med ömhet, kärlek och trygghet, så kan inte förtroendet till människor utvecklas. Man kan t.ex. redan som barn känna sig förbigången av ett syskon som föräldrarna uppmärksammade mera. Många barn i den situationen lider sen hela livet av mindervärdeskänslor och försöker kompensera sin svartsjuka antingen genom att prestera bra i skolan eller inom någon sport. Men de kan också utvecklas till att bli kriminella eller missbrukare om de inte orkar tävla om föräldrarnas kärlek. När de senare i livet upplever svek i kärlek till en annan människa känner de sig djupt svartsjuka men samtidigt värdelösa.

Män och kvinnor är lika ofta svartsjuka, men deras svartsjuka tar sig olika uttryck. Männens svartsjuka är starkt inriktad på det sexuella beteendet, rädslan att kvinnan har sex med en annan man. Kvinnors svartsjuka är mera inriktad på rädsla för att mannen skall känna mer för en annan kvinna, föra resurser till en annan kvinna och kanske överge sin tidigare partner.

Det kan heller inte uteslutas att allvarlig svartsjuka kan ha en biologisk bidragande orsak. I djurvärlden kan man iaktta hur hannarna bevakar och försvarar sitt revir mot andra hannar. Därav har män sannolikt en större tendens till att utveckla svartsjuka än kvinnor. Evolutionen utvecklar ju sådana egenskaper som bidrar till de egna genernas fortbestånd. Och de egna generna fortlever genom en persons barn. Evolutionen har därför utvecklat tänkande och beteenden som säkerställer att de egna barnen är ens egna. Mäns svartsjuka, och beteenden hos män som hindrar kvinnor att ha kontakter med andra män, är alltså ett beteende för att säkerställa att mannen verkligen är pappa till sina barn och därmed för sina gener vidare. De män som inte är svartsjuka, kanske inte lyckas föra sina egna gener vidare. I vissa kulturer, t.ex. arabvärlden, tvingas kvinnor bära sjal eller burka för att skydda männens "egendom".

Förtroende är grundpelaren och det allra viktigaste i ett förhållande. Den som har förtroende, tvivlar inte. Ett förtroende kan byggas upp genom samtal. Om du upplever svartsjuka själv kan det vara din räddning att försöka tala om det som ditt problem. Det troligaste är att din partner kan förstå dessa känslor hos dig och känna igen dem hos sig själv. Man bör inte sätta detta uppbyggda förtroende på spel genom att t.ex. göra den andra partnern svartsjuk med avsikt, för att sedan kunna lägga beslag på honom/henne ännu mer. Om ni inte kan tala om problemet kommer du förmodligen att försöka kontrollera och dominera din partner och därmed förstöra hans eller hennes möjligheter att respektera och älska dig. Kärleken och vänskapen blir då en maktrelation. Du blir sannolikt antingen övergiven eller får leva med en underkuvad slav såvida inte din partner har en ovanlig styrka och generositet.

Svartsjuka kan gå så långt att det leder till misshandel och psykisk terror. Ofta medverkar alkohol och andra droger till sådana våldsamma reaktioner. Om en människa inte ser någon utväg ur denna fruktansvärda situation måste han/hon söka hjälp!

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

life-jealousy-what-is Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.