Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Att lära sig att planera sin tid

Sammanfattning: Många studenter har svårt att planera sin tid och väntar till sista stund innan de gör sina uppgifter. En del universitet erbjuder hjälp.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Att lära sig att planera sin tid

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler, läkare med sju års erfarenhet i psykiatri och psykoterapi
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 24 aug 2008.

Jag är 27 år gammal och studerar medicin. Jag undviker alltid att göra en uppgift till sista minuten, och nu är jag orolig att jag inte kommer att klara av mina studier. Jag känner mig ensam om mitt problem.

Svar:

Kära student, du bör veta att du inte är ensam om ditt problem. Undersökningar har visat att mer än 90% av alla studenter skjuter upp uppgifter till sista minuten. Detta innebär ett stort problem för cirka 25% av dessa studenter, ofta med oavslutade studier som följd.

Det finns flera anledningar till att man skjuter upp det man behöver göra. Ibland ligger det till och med ett neurobiologiskt problem bakom (ADHD). Men den huvudsakliga orsaken till att vissa människor skjuter upp det de behöver göra till sista minuten, är helt enkelt oförmåga att planera tiden på ett adekvat sätt.

När man skjuter upp det man behöver göra blir känslor av skuld och tvivel på sig själv och sin egen förmåga ofta ett allvarligt följdproblem. Om man känner sig låg och deprimerad kommer dessutom tron på den egna förmågan att minska ytterligare.

En del universitet har hjälp att erbjuda för studenter med dessa typer av problem. Studenthälsan kan ge besked. Man kan ofta få bukt med denna problematik på bara några sessioner.

Här finns mer information om stresshantering, tidsplanering och studieteknik, sammanställt av universitetet i Buffalo Mer

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

psy-procrastinate-why Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.