Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

ADHD - ställa diagnos

Sammanfattning: För att ställa diagnosen ADHD räcker det inte med att barnet uppfyller kraven som finns listade i olika böcker.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

ADHD - ställa diagnos

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler, läkare med sju års erfarenhet i psykiatri och psykoterapi.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 12 nov 2007.

Är korta perioder av distraherbarhet eller hyperaktivitet nog för att ställa diagnosen ADHD?

Svar:

För att ställa diagnosen ADHD måste symptomen ha varat i minst sex månader. Det är normalt att symptomen växlar eller att de förändras inom olika miljöer, men de måste uppfylla kriterierna för varaktighet och svårighetsgrad och får inte vara orsakade av förändringar i den sociala omgivningen eller andra akuta problem.

Under den diagnostiska behandlingen måste andra möjliga orsaker till hyperaktivitet, uppmärksamhetnedsättning eller distraherbarhet eller problem med impulskontroll uteslutas. Sådana viktiga andra orsaker kan vara:

  • organiska störningar (exv hjärnskada)

  • nyligen inträffat trauma (även tidiga sexuella övergrepp eller andra traumatiska erfarenheter)

  • drogmissbruk

  • inträde av annan psykiatrisk störning (depression, ångeststörning)

  • sociala problem eller allvarliga relationsproblem i hemmet

Om problemen endast visar sig i skolan, men allt fungerar bra under loven bör man vara försiktig med sina antaganden om ADHD.

Vissa föräldrar eller lärare försöker ställa diagnos efter att ha läst en bok med en lista över ADHD-symptom. Att bara veta om ADHD-symptomen eller ha problem på särskilda områden som beteende eller skolprestationer är inte nog för att ställa en klinisk diagnos. Du behöver konsultera en expert på området för att utesluta andra möjliga störningar och hitta den bästa hjälpen för ditt barn.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

adhd-persist-symptoms Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.