Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Situationsvarierande symtom vid ADHD

Sammanfattning: Varför ändrar sig symtomen hos ADHD-patienter markant i olika situationer?

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Situationsvarierande symtom vid ADHD

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler
Första version: 01 apr 2004.
Senaste ändring: 15 jan 2006.

Varför ändrar sig symtomen hos ADHD-patienter markant i olika situationer?

Min sexårige son Ben visar dramatiska förändringar i sitt uppmärksamhetsregister och impulsiva beteende om han finner en uppgift intressant eller får omedelbar belöning. I skolan och hemma kvarstår dock fortfarande hans huvudsakliga ADHD-problem. Är detta ett typiskt drag vid ADHD?

Svar:

Medan kärnsymptomen vid ADHD måste vara närvarande och kvarstå i olika situationer, kan man se markanta förändringar i de synliga symptomen eller anpassning till en situation som en konsekvens av den specifika situationen i sig eller individuella intressen och hanteringsfärdigheter. Vanligtvis gör ADHD-barn bättre ifrån sig i en-mot-en-situationer, i nya eller tävlingsinriktade ituationer(som videospel, idrottstävlingar) eller om de kan få en omedelbar belöning för sina ansträngningar.

Många föräldrar säger att deras barn har färre problem med att avsluta sina uppgifter (läxor), om någon annan finns i rummet för att övervaka dem. Detta skulle kunna hjälpa barnen att fokusera och minska risken för dagdrömmeri.

Vissa barn behöver ganska specifika hjälpmedel, som bakgrundsmusik, eller har färre problem om de får hjälp av en vän som tar anteckningar under skoldagen.

Trots detta visar de med ADHD fler problem i grupper, eftersom de har svårt att följa konversationer. Tråkigt arbete kommer inte att göras färdigt inom rimlig tid utan övervakning eller lämplig belöning.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

adhd-symptoms-variation Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.