Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

ADHD och psykofarmaka

Sammanfattning: Bör man behandla barn som har ADHD med psykofarmaka?

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

ADHD och psykofarmaka

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler
Första version: 2003-08-19.
Senaste ändring: 2010-05-29.

Måste alla barn med diagnosen ADHD äta medicin?

Svar:

Nej. Men du bör alltid betrakta alla möjligheter till förbättring utifrån de individuella svårigheterna hos barnet. Att utveckla en passande behandling för barn med ADHD kan endast göras, genom att adressera alla möjliga svårighetsområden och genom att göra en kartläggning av barnets personliga resurser och dess sociala och fysiska miljö. Genom att samla in information från barnet, föräldrarna, lärare och andra relevanta personer i barnets liv kan så en mångdimensionell behandling ta form. Detta sätt att arbeta gör att behandlingen kan hjälpa till att tillgodose specifika behov inom vitt skilda områden i patientens liv.

Symptom eller beteenden som tyder på ADHD (eller någon annan psykiatrisk diagnos) behandlas endast, om de medför problem i personens liv eller stör den individuella utvecklingen. Således är medicinering bara en del av en hel behandling som är inriktad på att underlätta och förbättra patientens liv. Ibland kan detta göras utan medicinering, men mycket ofta ger psykofarmaka en förhöjd medvetenhet och självkotroll hos barnet.

Det finns många olika uppfattningar om hur stor del av alla barn med ADHD som behöver medicineras. Några experter menar att mindre än 30 procent av alla barn med ADHD behöver någon form av medicinering. Andra experter säger att det alltid bör erbjudas ett medicinskt behandlingsalternativ då det ger det bästa resultatet i ett längre perspektiv. Omkring 80 procent av alla barn med ADHD, som får psykofarmaka, blir avsevärt bättre. Ingen annan behandling uppnår lika goda resultat.

För att definiera fördelarna och eventuella bieffekter av behandlingen bör en noggrann iakttagelse av barnet göras under, åtminstone den första behandlingsmånaden.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

adhd-domain-impair Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.