Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

ADHD - startålder, barn-ADHD, tonårs-ADHD

Sammanfattning: Definitionen av ADHD säger att symptomen skall ha visat sig före sju års ålder, men för en del märks symptomen först när de blir tonåringar eller vid puberteten, speciellt för flickor och med den ouppmärksamma typen av ADHD.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

ADHD - startålder, barn-ADHD, tonårs-ADHD

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler, läkare med sju års erfarenhet i psykiatri och psykoterapi.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 12 nov 2005.

Vid vilken ålder börjar ADHD? Är barn-ADHD vanligare än tonårs-ADHD?

Svar:

De diagnostiska kriterierna för ADHD, enligt de internationella klassifikationssystemen (ICD 10 eller DSM IV), säger att vissa ADHD-symptom måste ha börjat före sju års startålder. Dessa symptom måste vara svåra och orsaka nedsättning av akademiska eller sociala funktioner. Om ett barn endast har mindre problem (jämfört med andra barn i samma ålder och utvecklingsfas) uppfylls inte ålderskriteriet.

ADHD är en genetiskt överförbar störning. Vissa mödrar kan beskriva ADHD-symptom hos sina barn under graviditeten eller i tidiga år, men vanligtvis kan dessa symptom inte skiljas från den normala spädbarnsutvecklingen. Under dagisperioden eller första skolåren visar barn med ADHD typiska symptom, eftersom de då får problem med att anpassa sig till sociala regler med andra barn eller lärare och kan också ha problem med låg uppmärksamhetsnivå eller distraherbarhet samt låg impulskontroll.

Emellertid kan barn (särskilt flickor) med den ouppmärksamma formen av ADHD klara av att kompensera dessa problem under en längre period. Det finns alltså barn som inte har allvarliga problem i skolan och som skriver utmärkta prov. När de blir äldre och får högre (eller annorlunda) krav på självorganisation och exekutiva funktioner (praktisk tankeverksamhet) kan de komma att få typiska problem.

Vissa unga kvinnor uppvisar typiska ADHD-symptom vid de hormonella förändringar som kommer i 13-14-årsåldern. Det finns ingen allmän överenskommelse bland experter hur man ska klassificera denna typ av ADHD-liknande symptom, om det inte har funnits några svåra symptom före sju års ålder. De flesta läkare skulle dock rekommendera dessa patienter att försöka med ADHD-behandling om de uppfyller de övriga diagnostiska kriterierna för ADHD samt att andra möjliga orsaker kan uteslutas.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

adhd-age-onset Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.