Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

ADHD - den ouppmärksamma formen

Sammanfattning: Vad innebär den ouppmärksamma formen av ADHD? Vad är ADD? Kan mitt barn ha ADHD utan hyperaktivitetssymptom?

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

ADHD - den ouppmärksamma formen

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler, läkare med sju års erfarenhet i psykiatri och psykoterapi.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 07 nov 2006.

Vad innebär den ouppmärksamma formen av ADHD? Vad är ADD? Kan mitt barn ha ADHD utan hyperaktivitetssymptom?

Svar:

DSM IV beskriver tre former av ADHD:

 • Den hyperaktiva-impulsiva

 • Den ouppmärksamma

 • Den kombinerade

Barn som har mest av den ouppmärksamma formen av ADHD dagdrömmer och har svårt att fokusera. Följande kriterier används för att diagnostisera barn med ADHD, den ouppmärksamma formen. Minst sex av symptomen måste ha funnits i minst sex månader med början innan barnet har fyllt sju år:

 • är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbetet, yrkeslivet eller andra aktiviteter

 • har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter eller lekar

 • verkar ofta inte lyssna på direkt tilltal

 • följer ofta inte givna instruktioner och misslyckas med att genomföra skolarbete, hemsysslor eller arbetsuppgifter (beror inte på trots eller på att personen inte förstår uppgifterna)

 • har ofta svårt att organisera sina uppgifter eller aktiviteter

 • undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver mental uthållighet (t ex skolarbete eller läxor)

 • tappar ofta bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter (t ex leksaker, läxmaterial, pennor, böcker eller verktyg)

 • är ofta lättdistraherad av yttre stimuli

 • är ofta glömsk i det dagliga livet
 • Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
  Local help Info
  Google-förmedlad annons
  Slut på annons
  Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
  Go to top of page Till sidans början
  Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

  adhd-def-inattentive Copyright 2003-2017 Web4Health
  Copyright 2003-2017 Web4Health.
  Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
  Annonser (ej från Google):
  medicinsk chef för Web4health
  Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
  Stockholm nära Karlaplan.
  Akuttider finns.