Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

ADHD - förändrade symptom

Sammanfattning: Man vet att minst 60 % av alla barn med svår ADHD fortsätter att visa kraftiga symptom som vuxna. Men symptomen kan förändras: Hyperaktiva rörelser eller impulsivt beteende kan minska. Så vissa barn uppfyller inte längre de diagnostiska kriterierna för den hyperaktiva-impulsiva formen.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

ADHD - förändrade symptom

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler, läkare med sju års erfarenhet i psykiatri och psykoterapi.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 07 apr 2004.

Kan barn så småningom "växa ur" ADHD?

Svar:

Vår läkare sa till oss att det inte finns något behov av fortsatt medicinering eller behandling för ungdomar. Kan ungdomar "växa ur" ADHD?

Nej. ADHD är en neurobiologiskt baserad störning. Man vet att minst 60 % av alla barn med svår ADHD fortsätter att visa kraftiga symptom som vuxna. Men symptomen kan förändras: Hyperaktiva rörelser eller impulsivt beteende kan minska. Så vissa barn uppfyller inte längre de diagnostiska kriterierna för den hyperaktiva-impulsiva formen. Men normalt har de fortfarande uppmärksamhetsproblem och även andra problem som beror på nedsättning av de exekutiva funktionerna i hjärnan (praktisk tankeverksamhet) och självorganisationen.

Så, de kan alltså "växa ur" de diagnostiska kriterierna, men kommer fortfarande ha den neurobiologiska sårbarheten som vid ADHD. Detta kan medföra olika typer av problem senare i livet som missanpassning på arbetet och i relationer samt sekundära problem på grund av drogmissbruk eller impulsivt beteende.

Många ADHD-ungdomar är särskilt benägna att få missbruksproblem eller disciplinproblem i skolan och på arbetet på grund av sin nedsatta impulskontroll och självorganisation.

Många ungdomar eller vuxna utvecklar dock positiva drag och kan använda positiva aspekter av denna "störning". De lär sig att anpassa sig till vardagslivet och känner sig inte längre handikappade av ADHD-symptomen. Men den biologiska sårbarheten kvarstår.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

adhd-symptoms-outgrow Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.