Annonser (ej från Google:)
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Annons ej från Google:

Penisförstoring- Fungerar de piller som finns för penisförstoring?

Sammanfattning: Det finns inget stöd för att piller för penisförstoring har någon som helst effekt.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Penisförstoring- Fungerar de piller som finns för penisförstoring?

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler
Första version: 20 jan 2004.
Senaste ändring: 26 aug 2008.

Fungerar de piller som finns för penisförstoring? Rekommenderar du piller i syfte att förstora penis?

Svar:

Nej!

Många män tror eller hoppas på att piller ska hjälpa dem att få en större penis och är därför beredda att betala stora summor pengar för dessa. Det finns inga vetenskapliga belägg för att någon medicin kan påverka storleken på penis.

Enligt de flesta kvinnor och homosexuella män- har storleken ingen betydelse...
Oron över att ha för liten penis är vanlig under tonåren, men de flesta pojkar/män har dock en ganska likartad storlek på penis.

Det finns ingen medicin eller annan konstgjord teknik som fungerar, så släng inte dina pengar i sjön...

Nedan följer ett utdrag ur en studie som gjorts över hjälpsökande män och deras felaktiga uppfattning om penisstorlek

Att oroa sig över storlek på penis och en önskan om penisförlängning, är vanligt hos den manliga populationen. Antalet manliga patienter som söker hjälp mot en upplevd för kort penis ökar. Vi undersökte antalet män som sökt sig till en gynekologisk avdelning under en 2-års period och korrelererade deras upplevda penisstorlek med den accepterade normen. 67 patienter med en medelålder på 27 år (övriga 16-55) klagade över en för kort penis och önskade kirurgiska ingrepp för detta. Data över penislängd (både med stånd och utan) registrerades och jämfördes med "normallängd" hämtad från en normalskala som nyligen publicerats (Eur Urol 2001; 39: 183-186). Alla patienter ombads att uppge sin bedömning av hur lång en "normalpenis" skulle vara enligt dem. 44 (65,7%) klagade över en för kort penis enbart då penis var i slakt tillstånd, medan 22 patienter (32,8%) var missnöjda över längden på penis både i slakt tillstånd och vid stånd och endast 1 patient (1,5%) oroade sig över längden på penis enbart vid erektion. 57 (85%) patienter ansåg att en "normal" penislängd hade en längd på mellan 10 till 17 cm (med ett medelvärde på 12 cm). 10 patienter (15%) kunde inte uppge vad de ansåg som "normallängd" på penis. Ingen patient hade en penislängd under 2,5% jämfört med normskalan. 42 (62,7%) patienter ansåg att problemen börjat i barndomen med en upplevelse att deras penis varit mindre än kompisarnas. Hos 25 patienter (37,3%) hade problemen uppstått i tonåren, efter att ha tittat på erotiska bilder. Våra data visar på hur de flesta män som söker hjälp för att kirurgiskt förlänga sin penis, har en felaktig och överdriven uppfattning om vad en "normal" penislängd är. Hos de patienter som finns med i denna studie fanns ingen som kunde bedömas ha för kort penis enligt normskalan och inte heller hade någon av dessa patienter någon anatomisk abnormalitet hos penis i övrigt. De flesta ansåg att normskalan var till hjälp i syfte att jämföra sig själv med andra män. Vi föreslår att denna typ av dokumentation presenteras för de män som söker för kirurgisk penisförlängning.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Annons som inte förmedlats av Google.
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

sex-penis-enlargement Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.