Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Nedstämd eller depressiv: När är ett depressivt stämningsläge tecken på en depression?

Sammanfattning: Ett depressivt stämningsläge kan vara en helt normal och övergående reaktion på en förlust eller andra tråkiga händelser.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Nedstämd eller depressiv: När är ett depressivt stämningsläge tecken på en depression?

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler
Första version: 04 nov 2003.
Senaste ändring: 20 mar 2007.

Vad betyder "depressiv" eller "depression"? Hur skiljer man på nedstämdhet och depression?

Svar:

Ordet "depression" kan ha en mängd olika betydelser. I motsats till hur ordet används i vardagliga sammanhang betecknar det i psykologiska och medicinska sammanhang ett visst spektrum av psykiska sjukdomar.  (mer info)

Alla kan vi känna igen uttryck som "jag känner mig så deprimerad idag" eller "jag känner mig ledsen och orkeslös". Sådana uttryck används oftast för att beskriva ett aktuellt stämningsläge eller tillfälliga känslor. Vi "känner oss deprimerade" och syftar då på tillfälliga känslor av nedstämdhet, eller helt enkelt motsatsen till glad. Mestadels känner vi oss dock vare sig "depressiva" eller särskilt euforiska, snarare balanserade eller neutrala. Vi kan alltså konstatera att det finns ett kontinuum mellan glädje/upprymdhet och förtvivlan/nedstämdhet. Det kan beskrivas som två motpoler och ju mer man dras mot den senare desto mer melankolisk och ledsen känner man sig.

I vardagliga sammanhang kan alltså "depression" ha en kvalitativ såväl som kvantitativ betydelse, som kan sträcka sig från en lättare nedstämdhet till en djup förtvivlan. Intensiteten i dessa känslotillstånd hänger samman med de utlösande faktorerna. Om en stundent misslyckas med en tentamen, kan han eller hon kanske känna sig ledsen, medan en nära anhörigs död kan leda till djup sorg. Detta är naturligtvis bara exempel. Det finns inget absolut mått på utlösande faktorer som leder till depression. De flesta människor upplever någon gång övergående känslor av nedstämdhet. I dessa fall är känslorna oftast kortvariga och kan förklaras utifrån situationen. Sådana förändringar i stämningsläget är naturligtvis normala reaktioner. Man kan alltså säga att den vardagliga användningen av ordet "depressiv" snarare avser en normal och övergående förändring av stämningsläget, som är en reaktion på våra vardagliga prövningar.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

bipolar-depr-term Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.