Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Inlärningssvårigheter

Sammanfattning: Forskning tyder på att inlärningssvårigheter går i arv.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Inlärningssvårigheter

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler, psykiater, psykoterapeut
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 12 okt 2006.

Varför har barn inlärningssvårigheter?

Svar:

Inlärningssvårigheter verkar gå i arv. Ofta har en av föräldrarna haft inlärningssvårigheter exempelvis dyslexi (läs- och skrivsvårigheter), eller något annat problem vad gäller ett specifikt område eller ämne. De kan ha problem med att uppfatta och ta till sig information som ges skriftligt, genom att lyssna, eller att räkna.

Det är ovanligt att ett specifikt inlärningsproblem är ett direkt arv från föräldrarna, utan många olika inlärningsproblematiska gener från flera håll i släkten kan medföra att ett barn tar till sig någon eller några av dessa och utvecklar inlärningssvårigheter eller dyslexi. Om någon av föräldrarna har en ärftlig hjärnskada är risken stor att barnet också får det.

Ny forskning försöker identifiera den biologiska orsaken till inlärningssvårigheter som dyslexi. Nya metoder som att titta på hjärnan med olika röntgenapparater, för att se vilka olika banor blodflödet i hjärnan har, kan man också se om det finns något eller några områden som inte får tillräckligt med stimulans. Man kan också se om det finns något fel på strukturen av hjärnan eller någon funktionsskada.

Det finns ett område i hjärnan som kallas temporalloben, det är området vid den främre delen av pannan, och den sträcker sig över både den högra och den vänstra sidan av hjärnan. Hos människor med dyslexi har man funnit att båda sidorna av området varit lika stora. Människor som inte har dyslexi, där har man sett att den vänstra sidan har varit betydligt större, på så sätt utgår man ifrån att läs- och skrivcentrat i hjärnan sitter på den vänstra sidan. En del forskare inom detta område menar att inlärningssvårigheten kan vara relaterad till denna skillnad mellan den högra och vänstra sidan av den främre delen av hjärnan.

Mer forskning pågår om inlärningssvårigheter bland barn. I framtiden kommer nog forskningen att hjälpa oss att förstå hjärnans uppbyggnad av olika områden och därmed kan lösningar och hjälpmedel utformas så att man så optimalt och effektivt som möjligt kan hjälpa dessa barn

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

child-learn-biology Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.