Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Autism - isolerad i sin egen värld - symptom, behandling

Sammanfattning: Barn med autism isolerar sig ofta i sin egen världen. Symptomen syns vanligtvis tidigt i barnets liv. Nu finns det god behandling att få mot autism.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Autism - isolerad i sin egen värld - symptom, behandling

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler, läkare med sju års erfarenhet i psykiatri och psykoterapi.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 09 okt 2008.

Vad är autism? Vilka är symptomen vid autism? Kan det behandlas? Hur vanligt är det?

Svar:

Isolerade i sina egna världar, verkar människor med autism annorlunda och otillgängliga och inte förmögna att upprätta känslomässiga band till andra människor. Fastän människor med den här förbryllande mentala störningen kan visa ett brett register av olika symptom och oförmågor, är det många som är inkapabla att förstå andra människors tankar, känslor och behov. Ofta är det språket och intelligensen som inte utvecklas fullständigt, vilket gör det svårt med kommunikationen och sociala relationer. Många människor med autism fastnar i ett repetitivt beteende, som att gunga eller slå huvudet i väggen, eller att strikt följa invanda mönster i vardagsrutinerna. Vissa är smärtsamt känsliga för ljud, ljus, beröring eller lukter.

Barn med autism följer inte det normala mönstret för barns utveckling. Hos vissa av dessa barn kan man se tecken på framtida problem redan vid födseln. I de flesta fall blir problemen mer märkbara när barnet kommer efter i utvecklingen i förhållande till andra i samma ålder. För andra barn kan det börja bra, men mellan 18 och 36 månaders ålder börjar de plötsligt avvisa människor, bete sig annorlunda samt förlora språk och de sociala färdigheter som de redan tagit till sig.

Som förälder, lärare eller vårdgivare känner du kanske till frustrationen man kan känna när man försöker kommunicera eller få kontakt med autistiska barn eller vuxna. Du kanske upplever att du blir ignorerad när de börjar med sina ändlösa, repetitiva beteenden. Du kanske förtvivlas över de bisarra sätt som de uttrycker sina inre behov på. Och du kanske sörjer över att de hopp och drömmar du har för dem aldrig kommer att bli verklighet.

Men det finns hjälp - och hopp. Borta är den tiden då människor med autism isolerades och skickades iväg till olika institutioner. Idag kan många unga få hjälp att gå i skolan med andra barn. Det finns metoder som hjälper till att förbättra deras språkliga, akademiska och sociala färdigheter. Trots att mer än 60 procent av alla vuxna med autism fortsätter att behöva hjälp hela livet, finns det program som börjar visa att med rätt stöd kan många människor med autism tränas att utföra meningsfullt arbete och delta i det samhälleliga livet.

Autism finns i varje land och region över hela världen och i alla typer av familjer oavsett etnisk, religiös eller ekonomisk bakgrund. Med början i barndomen drabbas en till två människor på tusen och det är tre till fyra gånger vanligare hos pojkar än hos flickor. Flickor som drabbas av störningen tenderar dock att ha svårare symptom och lägre intelligens.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

child-autism-basic Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.