Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Reaktiv kontaktstörning hos spädbarn eller små barn

Sammanfattning: Kontaktstörning är oförmågan att skapa och uppräthålla nära relationer på grund av bristande omvårdnad under spädbarnstiden.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Reaktiv kontaktstörning hos spädbarn eller små barn

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Hanna Molander, psychology student at Linköping university
Första version: 21 sep 2004.
Senaste ändring: 03 feb 2009.

Vad är kontaktstörning?

Svar:

Reaktiv kontaktstörning är både en relativt ny och en relativt okänd diagnos. Det är därför vanligt att barn med denna störning feldiagnostiseras och det kan vara svårt att få rätt hjälp.

Vad är anknytning? Anknytning kallas det band som uppstår mellan ett spädbarn och den/de primära vårdgivaren/rna under de första levnadsåren. När barnet har ett behov, uttrycks detta genom gråt. Förhoppningsvis kan föräldern identifiera behovet och tillfredställa det. Genom denna interaktion lär sig barnet att världen är en trygg plats och en grundläggande tillit utvecklas. Anknytning är en ömsesidig process och ett känslomässigt band skapas mellan barn och vårdnadsgivare. Detta band fungerar som en bas, varifrån barnet tryggt kan utforska världen. En trygg anknytning är nödvändig för optimal utveckling av både hjärnan och den känslomässiga utvecklingen. Bristande anknytning får konsekvenser rent fysiologiskt, känslomässigt, kognitivt och socialt.

Barn med kontaktstörning har inte lärt sig att utveckla och upprätthålla nära relationer. De växer upp utan att ha erfarit tillit till att andra kommer att ta hand om dess behov. Barn med kontaktstörning är därför oerhört vaksamma på att slå vakt om sin egen säkerhet. Det innebär i praktiken att de inte låter andra ta hand om, älska och uppfostra dem. Dessa barn blir också extremt kontrollerande och krävande, när de blir rädda. På ett känslomässigt plan tror de, att om de inte kan kontrollera sin omgivning så kommer de att gå under.

Anknytningsproblem är inte samma sak som att ha en kontaktstörning. Många adoptiv- och fosterfamiljer tampas med anknytningsproblamatik utan att det för den skull betyder att barnet har en kontaktsörning. Försummelse och bristande omvårdnad leder inte alltid till kontaktstörning, utan det verkar snarare som om detta är en ovanlig störning.

Enligt DSM-IV måste barnet vara påtagligt stört, i de flesta sammanhang och i jämförelse med andra barn i samma ålder, vad det gäller barnets relation till andra människor i omgivningen. Problemen måste ha börjat före fem års ålder och upstå som en reaktion på den bristande omvårdnaden. Det finns två typer av kontaktstörning: hämmad och ohämmad.

Ett utmärkande drag för den hämmade typen är att barnet visar på en varaktig oförmåga att ta kontakt eller ge gensvar i sociala situationer vilket tar sig uttryck i en överdriven hämning, vaksamhet eller ambivalent och motsägelsefullt gensvar. Detta innebär i praktiken att barnet både närmar sig och undviker vårdnadshavaren, gör motstånd mot att bli tröstad etc.

Den ohämmade typen av ankytning utmärks istället av gränslös sällskaplighet och en oförmåga att visa särskiljande tillgivenhet. Det innebär bland annat att barnet visar orimlig kärleksfullhet mot nya människor.

Barn med kontaktstörning reagerar på händelser tidigt i livet. Det medför att dessa barn är extra mottagliga för påfrestningar senare i livet. Barn med dessa störningar har också onormalt höga nivåer av stresshormoner i kroppen vilket påverkar utvecklingen. Alla barn föds med både risk och skyddsfaktorer. Intelligens och temperament är två medfödda faktorer som kan vara både risk och skyddsfaktorer. Relationer, omgivningens utformining, utbildning, uppfostran etc är miljöfaktorer som på samma sätt kan vara både risk och skyddsfaktorer. Bristande anknytning är en risk faktor men med en trygg och strukturerad vardag mycket kärlek och tålamod kan man, med rätt hjälp, bryta den negativa trenden. Eftersom de här erfarenheterna görs så pass tidigt i livet, under en för-språklig fas, så sker denna inlärning på en bio-kemisk nivå i hjärnan. På grund av det behöver de en annan typ av behandling än barn med störningar som utveklats senare under uppväxten. Under behandlingen jobbar man med barn och föräldrar tillsammans. Målet är att hjälpa barnet knyta an till sina föräldrar och komma över rädslan för att älska och bli älskad av sina föräldrar. Om förädrarna är adoptiv eller fosterföräldrar behöver de utbildning och förståelse för att barnets problem inte uppstått på grund av dem, utan är en reaktion på tidiga trauman. Med detta som bas kan man sedan utveckla nya föräldra-strategier som är ämnade att passa dessa barn och deras speciella behov.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

child-attachment Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.