Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Sömnstörningar

Sammanfattning: Beskrivning av olika typer av sömnstörningar.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Sömnstörningar

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler
Första version: 04 sep 2003.
Senaste ändring: 27 aug 2008.

Vad innebär insomni?

Svar:

Insomni är den kliniska diagnosen för allvarliga sömnsvårigheter. Det kan handla om svårigheter att somna, täta uppvaknanden eller en känsla av att inte bli utsövd under en lång tid med åtföljande trötthet och funktionsnedsättning dagtid. Insomni är ett ganska vanligt problem som påverkar omkring 30% av alla vuxna. Kvinnor och äldre människor drabbas oftast, men det förekommer i alla åldersgrupper och i alla samhällsklasser. Har man sömnsvårigheter i mer än sex månader brukar det betraktas som ett kroniskt problem.

I det diagnostiska systemet DSM-IV skiljer man insomni från dessa andra typer av sömnstörningar:

  • Hypersomni, vilket innebär en onormal sömnighet under minst en månad. Det kan handla om förlängd nattsömn eller ett behov av att sova på dagtid.
  • Narkolepsi, vilket innebär okontrollerbara, plötsligt påkommande episoder av sömn som inträffar dagligen.
  • Andningsrelaterad sömnstörning.
  • Varaktig störd dygnsrytm.
  • Återkommande mardrömmar.
  • Nattskräck, vilket innebär återkommande episoder av tvärt uppvaknande som inleds med ett panikartat skrik. Personen är svårtröstad och känner en intensiv rädsla, men kommer inte ihåg någon detaljerad dröm.
  • Sömngång.
  • Parasomni, vilket innebär störningar som karaktäriseras av abnorma beteenden eller abnorma fysiologiska händelser under sömnen eller vid övergången mellan sömn och vakenhet. Det kan handla om till exempel våldsam motorisk aktivitet, eller om oförmåga att utföra frivilliga rörelser.
  • Sömnstörning orsakad av somatisk grund.
  • Substansbetingad sömnstörning.

För att kunna utvärdera graden av försämring på grund av sömnströrningar, måste man titta på konsekvenserna som problemet medför under dagtid. Vanligtvis leder insomni till trötthet och konsentrationssvårigheter under dagen. Insomni kan också påverka humöret, eller ge psykosomatiska problem som överkänslighet. Det finns en rad olika faktorer som kan orsaka insomni; psykologiska eller psykiatriska störningar, miljöfaktorer, stress eller till exempel medicinska problem. Även alkohol och andra droger kan medföra kliniska sömnstörningar.

Korta perioder med störd sömn, till exempel en natt eller två, medför vanligtvis inte några allvarliga problem. Men om det påverkar dagliga funktioner och håller i sig under en lång tid bör du beakta professionell hjälp.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

sleep-insomnia-what Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.