Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Icke-stärkande sömn; Ej utvilad efter sömn

Sammanfattning: I dagens samhälle är det vanligt att människor inte känner sig utvilade efter en natts sömn. Det finns flera förklaringar till det.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Icke-stärkande sömn; Ej utvilad efter sömn

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler, läkare med sju års erfarenhet i psykiatri och psykoterapi.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 28 aug 2008.

Vad rekommenderas mot icke-stärkande sömn? Vilka vanliga sömnproblem finns hos vuxna?

Svar:

I ett modernt industrisamhälle har många människor svåra sömnproblem eller lyckas inte få en stärkande sömn. Istället för att känna sig pigga och utvilade när de vaknar, klagar de på trötthet, bristande koncentration, irritabilitet och negativ inverkan på arbetet trots att sömntiden varit tillräcklig.

Det är viktigt att lägga märke till olika aspekter som insomning och bibehållen sömn samt överdriven sömnighet eller funktionsnedsättning på dagtid.

1. Störningar i dygnsrytmen

Vissa människor har svåra sömnproblem på grund av skiftarbete eller avbrott i det normala sömnmönstret på grund av att de måste ta hand om sitt gråtande barn eller en dement, äldre släkting. Särskilt ungdomar får ofta inte nog med sömn om de stannar uppe till tidig morgon efter en fest eller långvarigt dataspel.

2. Psykiatriska eller organiska orsaker

Sömnlöshet är ett vanligt symptom vid många psykiatriska störningar som depression, manodepressiva störningar eller schizofreni. Kronisk smärta eller hjärtsjukdom är två exempel på somatiska sjukdomar som orsakar störningar i insomning och bibehållande av sömn.

En specialiserad diagnosticering med en polysomnograf (sömnmätare) vid ett speciellt sömncenter är nödvändigt om det rör sig om sömnrelaterade andningsproblem, narkolepsi eller andra särskilda typer av sömnstörningar.

3. Sömnhygien

Det kan finnas flera möjliga orsaker i omgivningen eller i ditt beteende som påverkar sömnkvaliteten negativt.

4. Intag av sömnstörande ämnen

Koffein eller nikotin kan ha negativ inverkan på din sömn. Detta gäller också alkohol, även om många människor tror att alkohol är en bra "sömnmedicin". Även vissa mediciner kan orsaka sömnlöshet.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.