Annonser (ej från Google:)
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Annons ej från Google:

Homosexualitet är inte en psykiatrisk störning

Sammanfattning: Homosexualitet är inte en psykiatrisk störning och är inte något som kräver behandling.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Homosexualitet är inte en psykiatrisk störning

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Fabio Piccini, läkare och Jungiansk psykoterapeut, chef för "Centrum för Ätstörningar" vid "Malatesta Novello" behandlingshem i Cesena. Privat praktik i Rimini och Chiavari.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 30 aug 2007.

Jag är homosexuell. Behöver jag gå i terapi?

Svar:

Homo är ett grekiskt ord och betyder lika. Homosexualitet innebär att känna sig attraherad av och ha sexuella relationer med personer av samma kön.

Det är viktigt att reda ut det vanliga missförståndet att en människa är antingen homosexuell eller heterosexuell. Forskaren Kinsey och hans kollegor utvecklade en skala för att kunna mäta utsträckningen av homosexualitet och heterosexualitet hos individer. De påstod att vissa individer är helt homosexuella i sin läggning, vissa är bisexuella, och vissa (faktiskt majoriteten av alla människor) är helt heterosexuella.

Bisexuella personer har inte preferens för ett speciellt kön, utan känner attraktion till både män och kvinnor.

En skillnad bör göras mellan homosexuell läggning och homosexuellt beteende. Homosexuellt beteende är ganska vanligt i tonåren och vissa heterosexuella kan komma att utöva homosexuellt beteende under särskilda omständigheter, då det inte finns tillgång till det motsatta könet (skolor, militärtjänstgöring, fängelser, etc.). Förekomsten av homosexualitet i vuxen ålder är osäker, men beräknas till ungefär 7 % för män och 4 % för kvinnor.

Inga former av homosexualitet är olagliga i Europa.

Det finns ingen anledning för en homosexuell att söka psykiatrisk eller psykologisk hjälp, om det inte finns andra känslomässiga symptom kopplade till homosexualiteten (till exempel ångest eller depression), eftersom homosexualitet inte ses som en psykiatrisk störning.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Annons som inte förmedlats av Google.
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

sex-homosex-not-therapy Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.