Annonser (ej från Google:)
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Annons ej från Google:

Att utveckla en identitet som homosexuell

Sammanfattning: Faser i utvecklingen av en homosexuell identitet

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Att utveckla en identitet som homosexuell

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Wendy Moelker, psykolog och medicinisk expert i Web4Health.
Första version: 2004-03-16.
Senaste ändring: 2012-10-17.

Hur kan det gå till att "komma ut"?

Svar:

Hur homosexuella i ett huvudsakligen heterosexuellt samhälle upptäcker sina känslor för individer av samma kön och lär sig att acceptera och identifiera sig med dessa känslor, brukar sammanfattas i uttrycket "att komma ut". "Att komma ut" är att erkänna sin homosexualitet för sin omgivning men även att integrera den som en del av sig själv.

Utvecklingen av den homosexuella identiteten är individuell och kan skilja sig mellan olika individer. Den fasindelning vi presenterar är en kortfattad och översiktlig indelning i fyra faser:

Fas 1: Sensibilisering: Personen blir medveten om att han/hon har känslor för samma kön. Detta inträffar ofta före puberteten.

Fas 2: Identitetsförvirring: Personen förstår att dessa känslor kan kallas för homosexualitet och att det skiljer sig från dagens rådande heterosexuella norm. Detta kan i vissa fall leda till förvirring, känslor av osäkerhet, skam, skuld och en tendens att isolera sig, men oftast när personen inser att han/hon inte är ensam om sin homosexualitet brukar dessa känslor och beteenden mildras och upphöra.

Fas 3: Accepterande av sin identitet: Denna fas inträffar ofta under sena ungdomsår. I denna fas tolererar personen sin homosexualitet men har kanske inte accepterat den fullt ut. Personen ser sig själv som homosexuell och kan vara öppen inför andra med sin sexualitet. Detta gör det möjligt att möta andra homosexuella och att upptäcka och eventuellt ta del av den homosexuella kulturen. Kontakten med andra homosexuella kan vara viktig för en upplevelse av tillhörighet. Erfarenheterna, som personen har i denna fas, är viktiga för hur han/hon kommer att uppfatta sin sexualitet senare. Den tredje fasen kan sägas vara avslutad när individen helt identifierar sig själv som homosexuell inför andra.

Fas 4:Införlivande: I denna fas har homosexualiteten integrerats som en självklar del av personens identitet. Personen har accepterat sin homosexualitet och känner sig trygg och bekväm i sin sexualitet.

Att inte bearbeta och omvärdera negativa bilder av sin egen sexualitet, som integrerats i identiteten, kan leda till negativa konsekvenser. Depression, missbruk, självmordsförsök och andra psykiska problem kan bli resultatet av en negativ "komma-ut-process" som inte bearbetats.

Som förälder till ett homosexuellt barn kan det i början vara svårt att acceptera sitt barns homosexualitet. Föräldrar kan genomgå en liknande "komma-ut-process" som sitt barn. Under denna process är det viktigt att ha en öppen inställning mot sitt barn. Om du som förälder tycker att det är svårt att prata om detta ämne, berätta det för barnet, var öppen och ärlig. Stötta och lyssna på ditt barn så mycket som möjligt.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Annons som inte förmedlats av Google.
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

sex-homo-effects Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.