Annonser (ej från Google:)
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Annons ej från Google:

Om fördomar mot homosexualitet

Sammanfattning: Om fördomar mot homosexualitet, hur de uppstår och hur man kan hantera dem.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Om fördomar mot homosexualitet

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Wendy Moelker, psykolog och medicinisk expert i Web4Health och Jacob Palme, professor.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 18 jan 2010.

Hur kan omgivningen reagera på homosexualitet?

Svar:

Människor har ofta ett behov av att kategorisera företeelser runt omkring dem. Detta gäller också sexualitet, exempelvis; heterosexualitet, homosexualitet och bisexualitet o s v. Varför är då en sådan kategorisering nödvändig? Språket är ett hjälpmedel för oss att kommunicera med andra människor.

Under tonåren är det vanligt förekommande att unga människor experimenterar och utforskar sin sexualitet. De flesta utvecklar en sexuell preferens under denna period.

Heterosexualitet har blivit en norm i vårt samhälle och den heterosexuella kärnfamiljen ses som ett ideal. Människor som identifierar sig enligt någon annan sexuell preferens kan hamna utanför de av samhället konstruerade normerna.

När en kategori, exempelvis heterosexualitet, blir till en norm i samhället kan andra kategorier, exempelvis homosexualitet, bemötas av vissa människor med skepticism. Människor kan ha svårt att veta hur de skall förhålla sig till andra som har en annan sexuell preferens än de själva. Det som är främmande kan ofta tillskrivas egenskaper som; konstigt, onormalt och fel. Människor kan ha svårt att relatera till kategorier som de inte känner till.

Detta kan ge människor, med en sexuell preferens som faller utanför normen, problem med att bli socialt accepterade. Detta kan röra sig om att bli accepterad av sin familj, på sitt jobb eller i andra sociala sammanhang. Det finns stödgrupper, inom lokala RFSL-föreningar, som homo- eller bi-sexuella kan söka sig till för att få stöd och hjälp.

Ett tips för den som vill undvika fördomar mot homosexuella: Tänk dig exakt samma relation, fast heterosexuell. Hur skulle du uppleva den då? Se sedan på den homosexuella relationen som du skulle ha gjort om den varit heterosexuell.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Annons som inte förmedlats av Google.
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

sex-homo-social Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.