Annonser (ej från Google:)
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Annons ej från Google:

Orsaker till homosexualitet

Sammanfattning: Forskningen ägnas idag åt att ta reda på vilka influenser och processer som avgör våra sexuella preferenser, vare sig detta är homosexualitet, heterosexualitet eller någonting annat.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Orsaker till homosexualitet

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Wendy Moelker, psykolog och medicinisk expert i Web4Health.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 24 aug 2007.

Vad orsakar homosexualitet?

Svar:

Genom tiderna har man intresserat sig för vad som orsakar homosexualitet, bland annat inom kyrkan, inom vetenskapen och bland allmänheten. Idag har man inom läkarvetenskap och psykologi övergivit den tidigare rådande uppfattningen om att homosexualitet är en sjukdom som skall botas.

I frågan om vad som orsakar homosexualitet ligger redan en värdering. Om du frågar efter orsaker till homosexualitet antar du att det är en störning som måste förklaras.

Det är bättre att fråga sig vilka influenser och processer som bestämmer sexuell preferens, oavsett om det är homsexualitet, heterosexualitet eller något annat.

Forskningen ägnas idag åt att ta reda på vilka influenser och processer som avgör våra sexuella preferenser, vare sig detta är homosexualitet, heterosexualitet eller någonting annat. Den vedertagna uppfattningen är, att sexuell preferens bör ses i ljuset av fysiska (arv), psykologiska och sociala faktorer (miljö).

Fysiska orsaker till att en sexuell preferens utvecklas skulle kunna vara funktioner i vissa hjärnstrukturer och hormoner, och forskning pågår kring en särskild homogen. Dock har det inte gjorts tillräckligt med forskning inom detta område för att kunna uttala något tillförlitligt.

Vill du veta mer om homosexualitet? Se länklista längre ner på sidan eller besök gärna RFSLs (Riksförbundet för Sexuellt Likaberättigande) hemsida http://www.rfsl.se, där man får ett bra tillfälle att lära sig mer om bl.a. homosexualitet och aktuell forskning på området.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Annons som inte förmedlats av Google.
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

sex-homo-causes Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.