Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Anorexia - förekomst

Sammanfattning: Anorexia drabbar ungefär en procent av unga kvinnor, och innebär en självsvält som i många fall är livshotande.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Anorexia - förekomst

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Gunborg Palme telefon 08-664 60 92, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi. Klicka för mer information.
Första version: 2004-03-16.
Senaste ändring: 2012-05-09.

Hur vanligt är det med anorexia? Är det bara kvinnor som drabbas av anorexia? Vad finns det för statistik om anorexia?

Svar:

Uppskattningsvis drabbas omkring en procent av unga kvinnor mellan 12 och 25 år av anorexia nervosa, men det förekommer även hos män och äldre. Omkring 35% av alla anorektiker är vuxna. Män utgör ungefär 10% av fallen.

Det kan ta många år innan den drabbade får korrekt diagnos. Endast omkring 50% av alla anorektiker söker hjälp, ofta saknas sjukdomsinsikt eller uttalat lidande. Vägen mot ett tillfrisknande är ofta lång och svår och det kan ta upp till 5 år innan den drabbade uppnått en tydlig och varaktig stabilisering.

Dödligheten är hög: omkring 15 % dör direkt eller indirekt av sjukdomen, antingen av svält eller genom självmord. Sjukdomen kan även leda till en rad medicinska problem såsom osteoporos, hjärtproblem och infertilitet. Dessutom är det bland anorektiker vanligt med andra psykiatriska problem som t ex depression. Anorexia leder ofta till påtagliga sociala problem och svårigheter i relationer och familjelivet.

Anorexia är till viss del ärftligt betingat. Tvillingstudier har visat att det finns ärftliga faktorer, även om det fortfarande är oklart vad det är som ärvs. Sannolikheten att drabbas av anorexi om man är tvåäggstvilling och har ett sjukt syskon är 8 %, risken ökar till 50% om syskonet är enäggstvilling.

Anorexia förekommer i lika stor utsträckning i alla länder och kulturer.

Anorexia kan utlösas av påfrestningar och stress. Många anorektiker har vittnat om att svälten dövar psykisk smärta och ångest.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.