Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Anorexia Nervosas historia, Anorexias historia, Anorexia förr i tiden

Sammanfattning: Anorexia Nervosa, som betyder "nervös aptitlöshet", har sedan 1870 varit en känd sjukdom för psykologer och andra beteendevetare. Det tog dock lång tid för allmänheten att få kännedom om sjukdomen och dess förlopp. Idag är sjukdomen relativt utbredd i västvärlden och orsakerna till detta är många.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Anorexia Nervosas historia, Anorexias historia, Anorexia förr i tiden

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Linda Gehlin, psykologstudent, Umeå universitet, under ledning av Gunborg Palme, Leg. psykolog, Leg. Psykoterapeut
Första version: 24 feb 2006.
Senaste ändring: 27 feb 2006.

Vad betyder Anorexia Nervosa? Hur länge har denna sjukdom funnits? Fanns Anorexia förr i tiden? Vad är Anorexias historia? Vad är Anorexia Nervosas historia?

Svar:

Anorexia Nervosa betyder"nervös aptitlöshet". Denna definition är inte särskilt bra, eftersom den bygger på missuppfattningar. Den som lider av Anorexia Nervosa saknar inte alls aptit, hon eller han är bara livrädd för att gå upp i vikt. Därför är översättningen "självsvält" mer passande, eller ännu bättre uttryckt "viktfobi".

Anorexia Nervosa är mer vanligt idag än för ett sekel sedan. Det finns en rad olika orsaker till detta:

  • Det smala idealet har blivit ett slags "mode" som nästan all sorts media förespråkar. Det gör att människor tror att detta är det ideala sättet att se ut och leva efter. Det kan handla om att följa den nya bantningsmetoden efter den andra, vilket i ett senare skede kan leda till ätstörningar. Mer information.
  • Den moderna tekniken gör att man inte behöver anstränga sin kropp lika mycket fysiskt som förr, då de flesta yrken mest utövas sittande. Detta kan ofta leda till att man på något sätt måste ersätta den uteblivna fysiska aktiviteten med mindre och/eller nyttigare mat.
  • Media fokuserar även mycket på idrott och motion, vilket kan leda till en extrem fokusering på den egna kroppen och på ett nästan ouppnåligt kroppsideal. Mer information.

Det har visat sig att ätstörningar som Anorexia Nervosa är mer vanligt i länder där dessa orsaker är mer påtagliga i det dagliga livet.

1684 beskrevs Anorexia Nervosa för första gången, men inte förrän på 1870-talet blev den identifierad och beskrevs som en egen diagnos. Födelsen av den "nya" sjukdomen var inte bara relaterad till det nya sättet att se på medicin, utan en effekt av de förändringar som skedde i samhället och på det nya idealet för unga kvinnor. Historien bakom Anorexia Nervosa är dels beroende av den kultur vi lever i, och dels av hur den sociala strukturen ser ut i samhället.

Även om Anorexia Nervosa länge varit känt hos psykologer och andra beteendevetare, har allmänheten först i slutet av 1900-talet fått kunskap om sjukdomen och dess karaktär. Det var inte förrän i början av 1970-talet som den amerikanska pressen började skriva om Anorexia Nervosa. 1974 återgavs historier i amerikansk media om hur unga kvinnor vägrade äta, men utan att egentligen förklara hur allvarlig det kunde vara. 1984 så började man under det amerikanska programmet "Saturday night live", att dra skämt om sjukdomen och gav i samband med detta förslag på hur den anorektiska kokboken kunde se ut. Idag har man insett hur allvarlig sjukdomen och dess förlopp är. Mer information.

1978, efter nästan tre årtionden av kliniska erfarenheter av Anorexia Nervosa publicerade psykologen Hilde Bruch en bok om sjukdomen. "The Golden Cage", som boken heter är, baserad på 70 olika verkliga fall, där framförallt unga kvinnors berättelser finns med. Under samma tid som boken gavs ut menade Bruch att sjukdomen var så vanlig att det var ett stort problem på alla amerikanska högskolor och universitet.

En studie baserad på kliniska studier på 1970-talet visade att Anorexia Nervosa är en kulturbunden sjukdom. Med detta menas att sjukdomen är vanligast i västvärlden och mycket beroende av de olika faktorer som nämnts ovan i texten.

På 1980-talet och fram till idag utgavs det och utges fortfarande en mängd litteratur om Anorexia Nervosa (och även om Bulimia Nervosa, som är en närbesläktad sjukdom) och många valde/väljer även att forska inom ämnet. Idag finns det en hel rad olika kliniker världen över med specialicerade psykologer som arbetar med enbart Anorexia Nervosa för att försöka hjälpa kvinnor och män som lider av sjukdomen.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

ed-anorexia-history Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.