Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Antalet människor som har ätstörningar ; ätstörningsstatistik

Sammanfattning: Det är svårt att uppskatta antalet människor som lider av ätstörningar bla beror det på att definitionen inte är strikt, många döljer sina problem och söker inte hjälp osv men antalet personer med övervikt i hela befolkningen i i-länder uppskattas till mellan 15 och 30 %.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Antalet människor som har ätstörningar ; ätstörningsstatistik

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Gunborg Palme telefon 08-664 60 92, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi. Klicka för mer information.
Första version: 2004-03-16.
Senaste ändring: 2013-05-09.

Hur många människor har ätstörningar? Vad finns det för ätstörningsstatistik?

Svar:

Det finns inga säkra uppgifter på hur många som har ätstörningar. Detta beror på att:

  • Folk skäms över att ha ätstörningar och vill inte tala om det för andra. Ibland är de inte ens själva medvetna om sina problem. Man kan jämföra med att människor också ofta förnekar de problem de har med alkohol.
  • Läkare behandlar ibland sjukdomar orsakade av ätstörningar utan att förstå att patienten lider av en ätstörning.
  • Troligen är det bara ca tio procent av alla med ätstörningar, som får diagnos och behandling för detta. Det dröjer i medeltal åtta år, från det ätstörning uppstår, till det att den blir upptäckt och behandlad.
  • Definitionen av ätstörningar är inte strikt. Det finns typiska fall av utpräglade ätstörningar, som extrem självsvält eller hetsätning. Men det finns också många mellanfall. När det gäller övervikt, så kan den orsakas av ätstörningar, men också av andra orsaker. Även när övervikten inte orsakas av en utpräglad ätstörning, så kan ändå psykologiska faktorer finnas med, så att behandling mot ätstörningar kan hjälpa även mot sådan övervikt.

Antalet personer med utpräglade ätstörningar uppskattas av olika undersökningar till mellan några procent och delar av procent, troligen är den högre siffran den rätta. Symptom på bulimia och hetsätning finns enligt vissa undersökningar hos 10 % av unga kvinnor enligt andra undersökningar hos 20 % och 35 %. Olika undersökningar uppskattar att mellan 90 och 95 % av personer med ätstörningar är kvinnor. Hur kommer sig detta . En undersökning fann 70 % kvinnor bland personer med ätststörningar, men den undersökningen avviker från de flesta andra undersökningar. Symptom på anorexia finns enligt olika undersökningar hos 0,5% till 1,0 % av tonårsflickor. Mer än 10 % av alla unga kvinnor har något slag av ätstörning, även om den inte alltid passar in i standardtyperna anorexia och bulimia.

Antalet personer med övervikt i hela befolkningen i industriländer uppskattas till mellan 15 och 30 %. Mera. Andra rapporter, se även och se även .

Ätstörningar kan orsaka döden för folk som svälter ihjäl sig själva, och genom att övervikt ökar risken för en mängd andra sjukdomar. Även för de som inte dör, är ätstörningen ofta ett stort lidande. Utan behandling mår 60 % av personer med Anorexia och 40 % av personer med bulimia dåligt. Vanliga sidoeffekter av ätstörningar är njursjukdomar, magproblem, tandproblem, näringsbrist och störningar i näringsbalansen. Psykiatriska sidoeffekter kan vara alkoholism, narkotikamissbruk och självmord. I en undersökning av patienter med Anorexia dog 15 % inom 12 år av någon av orsakerna självmord, infektionssjukdom, magproblem eller näringsbrist.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

ed-other-incidence Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.