Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Hetsätning

Sammanfattning: Hetsätning är när personer återkommande äter tvångsmässigt även när de inte är fysiskt hungriga. Hetsätare gör oftast inte av med alla kalorier de får i sig, vilket kan leda till övervikt.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Hetsätning

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Gunborg Palme telefon 08-664 60 92, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi. Klicka för mer information.
Första version: 2004-03-16.
Senaste ändring: 2011-06-21.

Vad menas med hetsätning?

Svar:

Hetsätningsstörning används som beteckning för personer som har återkommande episoder av tvångsmässigt hetsätande. De äter alldeles för mycket, men gör sig inte av med de extra kalorierna på samma sätt som personer med bulimia nervosa gör. En annan beteckning på denna kategori är matmissbrukare.

Typiskt för hetsätare är att de äter mycket och snabbt även när de inte är fysiskt hungriga. Mera. Skam- och skuldkänslor är vanliga.

Hetsätning utan att göra sig av med kalorierna med kräkningar etc. leder oftast till övervikt. Ca en femtedel av alla som söker läkare för övervikt har typiska hetsätningssymptom. Men även de överviktiga som inte har typiska hetsätningssymptom, kan ha hjälp av liknande behandling som de som har de typiska symptomen.

Många personer har ätstörningar utan att exakt passa in i de traditionella klassificeringarna i anorexia, bulimia och hetsätning. Mera.

Exempel på hetsätningsattacker.
Orsakerna till hetsätning är delvis desamma som vid bulimia nervosa.
Behandling av hetsätning är i huvudsak densamma som vid bulimia nervosa.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

ed-dia-bingeeating Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.