Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Anorexia Nervosa

Sammanfattning: Anorexia nervosa är en mycket allvarlig ätstörning som kan leda till döden pga svält. Personer med anorexia nervosa vill eller kan inte äta tillräckligt.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Anorexia Nervosa

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Gunborg Palme telefon 08-664 60 92, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi. Klicka för mer information.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 21 jan 2009.

Vad är Anorexia Nervosa?

Svar:

Anorexia nervosa är en av de allvarligaste ätstörningarna. Den kan leda till döden, på grund av svält eller på grund av andra sjukdomar orsakade av att man äter för lite. Gränsen för anorexia brukar för vuxna sättas vid ett BMI-värde på mindre än 17 eller 18, i kombination med andra symptom. Ca en halv till en procent av unga kvinnor lider av anorexia nervosa.

Beräkna ditt BMI.

Här är typiska kännetecken på anorexia nervosa:

  • Vägrar hålla kroppsvikten på eller över normalgränsen för BMI, se ovan.
  • Har en intensiv rädsla för att gå upp i vikt eller att bli tjock, trots att man är underviktig.
  • Minst tre på varandra följande menstruationer hos kvinnor uteblir.

Det finns kroppsliga sjukdomar som kan leda till att man äter för litet. Sådana personer anses inte ha anorexia nervosa.

Personer med anorexia nervosa vill eller kan inte äta tillräckligt.

Att inte vilja äta tillräckligt mycket kombineras ofta med en extrem rädsla för att bli fet och extrema föreställningar om vad som är nyttig och onyttig mat.

Att inte kunna äta tillräckligt mycket kan bero på ett beroendeförhållande, där svälten stimulerar kroppens belöningscentrum. Mera.

Personer med anorexia nervosa förnekar ofta själva att de väger för litet eller att de är sjuka. Jämför med hur personer som missbrukar alkohol ofta förnekar sitt alkoholberoende.

För kvinnor med anorexia nervosa uteblir ofta menstruationerna många gånger i följd.

Det finns två huvudtyper av personer med anorexia nervosa:

  • Den restriktiva typen inskränker konsekvent allt sitt ätande. Personer med denna typ av anorexia har ofta stark viljestyrka.

  • Den hetsätande typen växlar mellan hetsätning och sätt att bli av med näringen på samma sätt som för bulimia nervosa. Dessa personer har oftare andra missbrukssjukdomar och problem med impulskontrollen.

Ett liknande beteende kan alltså klassificeras som anorexia, bulimia eller hetsätningsstörning beroende på hur mycket man väger.

Samma person kan vid olika tidpunkter klassificeras som anorexia eller bulimia, allteftersom kroppsvikten växlar. T.ex. är det vanligt att personer som insjuknar i anorexia så småningom utvecklar bulimia nervosa.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

ed-dia-anorexia Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.